John Nielsen arbejder for produktionslandbruget

John Nielsen. Nyvalgt medlem af Familielandbrugssektionen bestyrelse, beskæftiger hele familien, fru Britta, sønnerne Michael og Kenneth og datteren Heidi, på bedriften ved Nykøbing Falster. Han blev valgt til sektionsbestyrelsen ved repræsentantskabsmødet i sidste uge.

Sektionen er del af Landbrug & Fødevarer med to faste medlemmer af organisationens primærbestyrelse.

»Jeg har en meget stabil arbejdskraft herhjemme. Derfor kan jeg afse tiden til det organisatoriske arbejde. Det er sjovt, når det kan lade sig gøre,« siger John Nielsen.

Han erklærer sig som talerør for produktionslandbruget men mener, at alles interesser skal varetages. Han er formand for fællesforeningen Dansk Landbrug Sydhavsøerne, som organiserer både landbo- og familielandbrugsmedlemmer på Lolland og Falster.

Hjemmebasen omfatter en sobesætning på 650 årssøer og produktion af 18.000 smågrise, der afsættes til to faste aftagere - uden for familien. Til gården hører 280 hektar, som drives med roer, korn til besætningen og salg samt græs- og kløverfrø.

Blandt hans mærkesager er at få nedsat bureaukrati og regeltyranniet - »det er helt vanvittigt, så mange datoer man skal overholde for bare at komme i marken,« mener han. Bedre muligheder for at kunne gøde øernes fede jord og få bedre udbytter ligger ham også på sinde. Selvejet er også en mærkesag.

»Jeg ved godt, at der her og nu er mange, der mangler kapital til at komme i gang, men mister du som landmand den afgørende indflydelse på bedriften, ville jeg hellere finde mig et job et andet sted. Eventuelt som driftsleder,« siger han.

Han vil hellere have sat mulighederne for ejerpantebreve i spil, så sælgeren af en bedrift kan være med til at sætte yngre kræfter i gang i erhvervet.loh

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle