Jordbearbejdning og såning i ét målrettet hug

Ny britisk maskine til stribesåning skal nedbringe dyrkningsomkostningerne markant på 650 hektar lerjord på Als.

»Mzurien løsner, pakker, sår og lukker i én arbejdsgang og bearbejder kun den linje, der bliver sået i. Det er godt for mikroorganismerne i jorden mellem sårækkerne, og vi skal ikke bruge diesel, timer eller sliddele på at bearbejde den jord, der ikke skal sås noget i.«

Det var kort og godt landmand Asbjørn Kaads begrundelse for investeringen på ca. en halv million kroner i den britiske stribesåmaskine Mzuri Pro-Till 4, som for nylig blev vist frem på Tandsgårde på Sydals.

Her skal maskinen fremover klare al jordbehandling og såning i et maskinfællesskab, der omfatter i alt ca. 650 hektar lerjord (JB5-6-7). Eneste anden jordbehandling bliver strigling af stubben efter mejetærskeren der, hvor halmen ikke fjernes.

Flere typer såskær

Forrest sidder en række grubbetænder med 36 cm mellemrum, hydraulisk stensikring og udløb til gødning bag på grubbetænderne.

De kan arbejde ned til 30 cm dybde og efterfølges af en hjulpakker, der bærer tanken med et rumindhold på 2.600 liter, som kan deles 40/60 til gødning og udsæd, der distribueres af den samme blæser.

Såarmene er udstyret med udløb bag på såskæret, så der sås i to rækker på hver sin side af den løsnede rille med ca. 12 cm afstand og ca. 22 cm over til næste dobbeltrække. Der fås flere forskellige såskær, blandt andet til raps. Et hjul lukker hver række og kan også bruges til finjustering af sådybden.

Maskinen fremtræder meget enkelt og solidt konstrueret med egenvægt på 4,7 ton for en fire meters version. Trækkraftbehovet er minimum 250 hk ved en anbefalet fremkørselshastighed på 10-12 km/t.

Halveret dieselforbrug

Maskinen havde på demonstrationstidspunktet sået ca. 20 hektar vårbyg og ca. 12 hektar hestebønner med løsning af jorden ned i 12 cm dybde, og de første erfaringer med dieselforbruget er, at det er halveret fra før ca. 35 liter/hektar til nu 15-18 liter/hektar til såningen.

Maskinen blev købt efter en tur til England, hvor ikke bare to forskellige producenter, men også landmænd, der kørte med systemerne, blev besøgt.

»Især besøgene hos landmændene var virkelig en øjenåbner,« siger Asbjørn Kaad.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle