Jorden smadret af våd majshøst

Oven i regninger for høsten, der nogle steder er dobbelt så store som et normalt år, skal mange vest- og sydjyske landmænd regne med tab på skader på jordstrukturen.

Hjulspor, der er mere end en halv meter dybe, og risiko for ødelagte dræn - kan komme til at koste en del danske mælkeproducenter afgrødetab næste år.

Hvor store tab der bliver tale om, er svært at gøre op. Der er ikke lavet direkte forsøg, der viser, hvad dybe hjulspor og deraf følgende skader på jordstrukturen betyder for næste års afgrøde. Men jordpakningsforsøg i øvrigt viser generelt et udbyttetab.

»Det er helt klart noget møg at køre på marker, der er så våde. Men landmændene har jo ikke haft noget valg,« siger specialkonsulent Janne Aalborg Nielsen, Videncentret for Landbrug.

»Når man skal rette op på skaderne, er det vigtigt, at man ikke laver mere skade, end det, der allerede er sket,« tilføjer hun.

Derfor skal landmændene vente med at rette markerne af, til de igen kan køre der uden selv at lave dybe hjulspor.

»Så ødelægger man mere, end man gavner,« understreger hun.

Dybe skader

Skader i pløjelaget kan man normalt rette op med redskaber. Men de dybtgående skader er svære at rette op på, og sammenpresset jord i dybden kan være med til at forøge markens følsomhed over for vand i de kommende år. Vinduet for, hvornår man kan færdes i marken, kan derfor indsnævres.

Det samme sker, hvis man ikke får rettet op på eventuelt ødelagte dræn, inden man retter marken af.

For Jakob Spangsbjerg, Hanning, er græsmarkerne et mere presserende problem. 180 hektar står 20 centimeter langt og er umulige at høste.

»Vi mangler foderet og er bange for, at marken tager skade,« siger han.

Andre mælkeproducenter er i samme båd. På VFL opfordrer landskonsulent Karsten A. Nielsen til at tage situationen med ro:

»Kør ikke i panik. Hvis forholdene ikke er til, at der kan køres i marken uden at lave store spor, og uden at kløvergræsset ødelægges, bør man lade græsset stå. Det kræver, at der er fokus på græsset ved begyndende vækst i det tidlige forår, hvor man kan se, om arealet skal afpudses, strigles eller omlægges,« siger han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle