Jordens frugtbarhed har betydning for klimaet

Af fagchef for økologi Thor Bjørn Kjeldbjerg, LandboNord

Dansk landbrugsjord udgør i dag 2,66 mio. hektar. Årlig udledning fra landbruget er senest opgjort til 10,5 mio. ton CO2-ækvivalenter. Ergo udledes der ca. fire ton CO2-ækvivalenter pr. hektar pr. år.

Ifølge bæredygtighedsanalyseprogrammet RISE skal aftrykket fra landbrugsbedrifter ned under to ton CO2-ækvivalenter pr. hektar pr. år som forudsætning for at holde temperaturstigningen i ro. Dette er 20 pct. under niveauet udledt fra EU-landbrug tilbage i år 1990. Typisk ligger planteavlsbedrifter på halvandet, æg- og svineproducenter på tre og mælkeproducenter på godt fem ton CO2-ækvivalenter pr. hektar pr. år i de RISE-analyser, der er udført over de seneste år.

CO2-ækvivalenterne kan imidlertid indlejres i jorden som humus. Op til 1,9 ton pr. hektar kan årligt indlejres, hvis vi tager udgangspunkt i en velgødet kløvergræsmark. I kontrast vil vinterkorn uden tilført organisk gødning kunne betyde en nettonedbrydning på 1 ton pr. hektar.

Efterafgrøder vil stabilisere indlejringen af humus og bidrage med yderligere ca. en fjerdedel ton CO2-ækvivalent indlejring. Rigtigt etableret vil efterafgrøder endvidere kunne holde ukrudtsarter stangen og være med til at tilføre næring til jordens underjordiske husdyr; hvoraf især regnormes betydning er kendt.

Antallet og diversiteten af regnorme er af stor betydning for jordens frugtbarhed. Vi skal derfor passe på dem. At der ikke anvendes pesticider i økologisk brug er til fordel for ormene. Den største graveaktivitet og forplantning blandt regnorme finder sted i marts og april samt i september og oktober. Mindst muligt forstyrrelse i denne periode vil derfor være en fordel, velvidende at det samtidig er i den periode, at meget af forårs- og efterårsarbejdet gøres. Kun én generation dannes om året med maksimalt otte til 12 æg, og bevægeligheden er bare inden for 20 meter om året.

Vejledning

I LandboNord kan vi rådgive om sædskifters betydning for jordens frugtbarhed. NDICEA-programmet kan prøve forskellige scenarier af. Vi er også med i afprøvning af Landbrugets Klimaværktøj, som vi venter os en del af. Vil man gerne have set hele sin bedrift igennem fra en bæredygtig vinkel, kan vi anbefale en RISE bæredygtighedsanalyse, der ud over klima og jordens frugtbarhed også tager otte andre vigtige bæredygtighedsaspekter med. Vil man kende sin jord helt ned i dybden, kan vi rykke ud med et bor, der kan give en jordprofil på flere meters dybde.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle