Kæmpe succes for agroindustrien: Eksporten tordner af sted

Eksporten af levnedsmidler og maskiner er steget 15 procent på to år.

Danmark eksporterede sidste år traditionelle landbrugsvarer for over 60 mia. kr., og der er udsigt til, at den rekordstore eksport i år bliver endnu større.

Sideløbende med denne eksport har Danmark en stor eksport af såkaldte agroindustrielle produkter. Den eksport er i de senere år steget endnu mere end eksporten af landbrugsvarer, og sidste år havde den en værdi på 45,4 mia. kr.

Fra 2005 til 2007 steg agroindustriens eksport med 15 procent, og i de første fem måneder i år ligger eksporten 13 procent over samme periode sidste år.

Levnedsmidler

Agroindustriens eksport falder i de to hovedgrupper levnedsmidler og maskiner m.m.

Sidste år solgte danske virksomheder levnedsmidler m.m. for 32,5 mia. kr. til udlandet, vel at mærke ud over eksporten af traditionelle landbrugsprodukter.

De agroindustrielle levnedsmidler er en broget gruppe, der ud over levnedsmidler som kornprodukter, margarine og bagværk omfatter for eksempel enzymer, hjælpestoffer og drikkevarer, der har en lidt mere perifer tilknytning til dansk landbrug.

Maskiner

Tilsvarende solgte danske virksomheder maskiner med mere til udlandet for 12,9 mia. kr. Det er en stigning på 27 procent på to år, og udviklingen ser ud til at fortsætte.

I de første fem måneder har eksporten således været 12 procent større end i samme periode sidste år.

De store poster i denne gruppe er landbrugsmaskiner og maskiner til fødevareindustrien.

Eksporten af landbrugsmaskiner er i fremgang, men eksporten af plantebeskyttelsesmidler og gødning stiger endnu mere.

Eksporten af plantebeskyttelsesmidler er alene i år steget med 42 procent, og eksporten af gødning er steget endnu mere.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle