Køb soja, men afvent kornsalg

Kornprisen har set bunden. Nu er det kun et spørgsmål om, hvor langt der til toppen.

Af Jakob Kjærsgaard, VKST, www.kornbasen.dk

På Chicago’s og Matif’s hvedebørs er prisen nu den højeste i tre måneder. Den amerikanske hvede stiger, fordi der øjnes øgede eksportmuligheder. Den canadiske vårhvedeavl er vinterramt og den australske ekstremt tørkeramt. Endelig nåede den største vårhvedestat i USA, North Dakota, ikke at få færdighøstet inden sneen væltede ned for et par uger siden. Usikkerheden omkring størrelsen af den amerikanske majshøst er tillige intakt. 20. oktober var kun en trediedel af US-majsen høstet mod normalt halvdelen – og dårlig høstvejr trænger sig igen på.

Den europæiske hvede støttes af høj eksportaktivitet og stigende priser. De store importnationer i Nordafrika køber stort ind. Man må gå ud fra, at det er, fordi de mener, at det bliver endnu dyrere at vente! EU-eksporten ligger langt foran sidste år til trods for, at russerne stadigvæk løber med størstedelen af ordrerne. Erfaringsvis klinger den russiske eksport dog af, når kong vinter for alvor indfinder sig.

KornBasen anbefaler at afvente kornsalg. Der er mere opadgående i vente, men hvor meget afhænger stadigvæk af, hvor resultatet af den amerikanske majshøst lander, og af, om tørkekatastrofen i Australien forværres yderligere. Efter i lang tid at være dikteret af det jyske engrosmarked, svinger eksportmarkedet nu taktstokken over den danske prisdannelse, som herved igen vil afspejle udviklingen på Matif-børsen.

Soja-markedet

Det bliver sværere og sværere at forestille sig en faldende sojapris, og derfor lyder min prisprognose på vandret eller mere sandsynligt stigende priser.

Den igangværende amerikanske sojahøst er den næstmest forsinkede, der er registreret i USA. Den er kun overgået marginalt af 2009-sæsonen. Vintervejr har allerede drillet én gang, men der mere på vej fra samme skuffe. I forhold til forventningerne i foråret er den amerikanske sojahøst allerede reduceret fra 115 til 95 mio. ton, men yderligere nedskæringer lurer i kulissen.

Hvis/når USA og Kina lander en handelsaftale, vil det give hele råvaremarkedet et prispositivt boost. Selv den nuværende delaftale, som man forventer at kunne lande i midten af november, vil give et psykologisk pift til priserne, fordi den udløser store kinesiske afgrødekøb i USA.

I øjeblikket et det globale sojaforbrug under pres som følge af det massive udbrud af svinepest i Fjernøsten. Det er den primære årsag til, at den betydelige nedskrivning af den amerikanske høst ikke allerede har sendt sojaprisen mod himlen.

De globale svinekødspriser stiger markant, men dog ikke så meget som de interne kinesiske priser, som er eksploderet i det sidste år. Dette prisniveau og et brændende kinesisk ønske om at få egenproduktionen op at stå igen betyder selvfølgelig, at forbruget af sojaskrå inden for 1-2 år finder tilbage mod en normal forbrugsudvikling. Når det sker, står vi igen i en situation, hvor modvind i vækstsæsonen hos de tre store sojaproducenter: Brasilien, USA og Argentina, med det samme vil kunne ses på prisdannelsen. Der tales meget om proteinalternativer til sojaskrå, bl.a. græsproteiner i Danmark, men det kommer ikke til at fylde meget i forbrugsmønstret i de nærmeste år.

 

Konklusion: Køb sojaskrå!

Efter min opfattelse er der således gode argumenter – både på den korte og lange bane – for at få afdækket sojaforbruget. Ud over ovenstående argumenter er der også et andet væsentligt argument, nemlig at set i et 10-årigt perspektiv er det nuværende prisniveau lavt. I KornBasens Købsstrategi er vi med det seneste delkøb nu 100 pct.% afdækket frem til foråret 2021.

 

Raps-markedet

Efter en lang optur er rapsprisen løbet ind i en nedtur i de sidste par uger, en nedtur, som primært har haft teknisk karakter. Bevar roen og undgå paniksalg. Markedet er oversolgt og en opadgående korrektion nært forestående. Hertil kommer, at de grundlæggende forhold stadigvæk er meget prisstøttende til trods for, at 1. generations biobrændstof er løbet ind i politisk modvind. Det kan få betydning på den længere bane, men ikke for afsætningen af 2019- og 2020-høsten.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle