Køer fra Viborg til Silkeborg skal lige en »smuttur« omkring Tyskland

Søren Riis Vester må efter 15. oktober ikke sende dyr direkte til Østjylland. Men østjyderne må gerne købe dyr af ham, hvis dyrene har været eksporteret.

»Det er på ingen måde gennemtænkt.«

Kødkvægavler Søren Riis Vester, Finderup sydvest for Viborg, er vred og frustreret.

15. oktober bliver han afskåret fra at sælge avlsdyr til kvægbrugere nord for Limfjorden og i en række østjyske kommuner. Begrænsningen sker som led i regionaliseringen af Danmark, som skal inddæmme salmonella i kvægbruget.

Søren Riis Vester bor i det højprævalente område, hvorfra det ikke er tilladt at sende dyr til levebrug til det lavprævalente område. Men han har fundet en smutvej.

Tyskland tur-retur

Det er nemlig muligt for Søren Riis Vester og andre at sende dyr til det lavprævalente område, hvis dyrene først eksporteres til eksempelvis Tyskland og siden importeres til Danmark igen.

En manøvre som medfører omkostninger til eksport- og importcertifikater samt opstaldning i karantænestald. Alligevel er Søren Riis Vester ikke afskrækket fra at udnytte muligheden, hvis efterspørgslen fra det lavprævalenten område er tilstrækkeligt stor.

»Vi har lagt vores driftsform an på at sælge avlsdyr til hele Danmark. Takket være salmonellabekendtgørelserne blev vi først afskåret fra at sælge til Fyn, Sjælland og de øvrige øer, og nu udvides området til at omfatte dele af Jylland. Vi mister formentlig 40.-50.000 kroner om året på den nye inddeling af landet,« vurderer Søren Riis Vester.

Uforståelige særaftaler

En af de første mistede aftaler for Søren Riis Vester er leverance af en håndfuld drægtige hundyr til Thy. Søren Vester har lagt specielle embryoner i hundyrene, men nu må de ikke flyttes op til køberen i Thy.

»Men hvis jeg havde aftale om at pleje et naturareal deroppe, måtte jeg gerne sende dyr derop. Hvordan kan det give mening?« spørger Søren Vester, som også er uforstående over for, at nyheden om den nye inddeling af Danmark kom under to uger før, ændringen trådte i kraft.

Helst så han, at restriktionerne over for de salmonellasmittede besætninger blev skærpet yderligere, og at besætninger som hans egen, som har været listet som ’sandsynligvis fri for salmonella’ lige så længe, salmonellaovervågningen har eksisteret, fik friere tøjler til at sælge kvæg.

»Jeg savner også svar på, hvorfor jeg ikke må sælge en tyr til det lavprævalente område, hvis tyren er individprøvet på en avlsstation, hvor den har gået i en boks sammen med tyre fra det lavprævalente område,« lyder det undrende fra Søren Riis Vester.

Faktaboks

Sagen kort

  • Søren Riis Vester må ikke sælge avlsdyr direkte til de lavprævalente områder nord for Limfjorden, dele af Østjylland, Fyn, Sjælland og de øvrige øer
  • Men hvis dyrene eksporteres, må de gerne genimporteres til avlere i det lavprævalente område

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle