Kalender

Lørdag 29. maj

10.00-12.00: Kødkvæg: Græsmarkerne netop nu. Vi ser på afgræsningsmarkerne. Vi mødes hos Marianne Kreutzfeldt og Hans Henriksen, Vesterskovvej 39, 9830. Herefter hos Jørgen Larsen, Vogdrupvej 2, 9830.

Onsdag 2. juni

19.00: Sommermøde hos familien Riis, Kronborgvej 4, Solbjerg, 7950 Erslev. Taler v/Ulla Astman, regionsrådsformand, og Egon Plejdrup Poulsen, folketingskandidat (S) og tidl. borgmester Morsø kommune.

Torsdag 3. juni

18.00: Landbruget som dynamo i Landdistriktsudviklingen. Debataften med fødevareminister Henrik Høegh, miljøchef Hans Thysen, professor Jørgen Primdahl og miljøchef Arne Kirk. Fælles spisning. Pris 50 kr.

Fredag 4. juni

7.30-19.30: Piletur til Ringkøbing. Afgang fra Erhversparken 1, 9700. Pris 625 kr. Tilmelding og yderlig info til Søren Simonsen, tlf. 96 24 25 87, eller Margith Laugesen, tlf. 96 24 25 28, senest mandag 31. maj.

Lørdag 5. juni

11.00: Grundlovsmøde. Kør selv tur med madkurv. Mødested er ved porten til Kragskovhede, derefter køres til Gårdbogaard, hvor der spises medbragt mad. Grundlovsmøde er kl. 14-15. Tilm. senest den 2. juni.

Tirsdag 1. juni

19.00-21.30: Besøg på to Natura 2000-områder.

Mødested: P-pladsen mellem Årslev Engsø og Brabrand Sø. P-pladsen ligger på Byleddet.

Gratis deltagelse - ingen tilmelding.

Djursland Landboforening - Planteavlsudvalget

19.30: Bedriftsbesøg hos Drammelstrupgård I/S, Drammelstrupvej 1, 8400 Ebeltoft. 17.500 årshøner. 140 hektar med hvede, raps og vårbyg samt rødsvingel til frø. Planteavlskonsulent Carsten Kløcher medvirker.

18.00-22.00: Møde om aktuelt vedr. kommende fodringssæson afholdes på Landbo Limfjord. DLG, Agromarket og vore foderrådgivere medvirker. Tilmelding senest d. 1. juni på tlf. 9615 3020 eller 9618 5797.

Torsdag 3. juni

18.00-21.00: Sikkert liv på landet, invitation til livsvigtigt møde. Sted: Vindum Overgaard, Vindumovergaardsvej 6, Bjerringbro. Deltagelse gratis - tilmelding 31. maj kl 12 til skj@lmo.dk

18.00-22.00: Møde om aktuelt vedr. kommende fodringssæson afholdes på Vilsund Strand. DLG, Agromarkets og vore foderrådgivere medvirker. tilmelding senest d. 1. juni på tlf. 9615 3020 eller 96185797.

19.30: Markvandring hos Martin Byskov Jeppesen, Vallerbækvej 125, Karup. Tema: Grovfoderproduktion med fokus på selvforsyningsgrad og kvalitet.

Lørdag 5. juni

9.00-17.00: Lemvig marked og dyrskue på dyrskuepladsen, Ringkøbingvej 127, Lemvig.

Søndag 6. juni

9.00-17.00: Lemvig marked og dyrskue på dyrskuepladsen, Ringkøbingvej 127, Lemvig.

Tirsdag 1. juni

17.30-22.00: Fodermøde 2010. Kolding Herreds Landbrugsforening, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding.

Torsdag 3. juni

19.30: Bedriftsbesøg hos slagtekalveproducent Niels Bjerre, Bjergegård, og planteavler Niels Sehested, Straarup. Vi starter hos Niels Bjerre, Bjergegård, Stranden 70, 6000 Kolding.

Onsdag 2. juni

19.30-22.00: Debatmøde med fødevareminister Henrik Høegh på Fulbyvej 15, Sorø. Emne: Dansk landbrugs konkurrenceevne i EU. Alle er velkomne. Ingen tilmelding og gratis adgang.

Torsdag 3. juni

12.30-16.30: DLS og DLF holder markvandring. hvor der fremvises frøavlsforsøg. Vi mødes Stangerupvej 3, 4850 Stubbekøbing. Læs mere på www.dlsyd.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle