Kap 40 øre af hver foderenhed i sommerhalvåret

Fylder græsensilage en del i sommerfoderplanen, er den irskbyggede friskgræshøster fra danske MaksiGrass en overvejelse værd. Efter få måneders brug i sin egen økologiske besætning kunne mælkeproducent Jørgen S. Madsen, Faster ved Skjern, se så store fordele ved staldfodring med hel, friskhøstet kløvergræs, at han etablerede import og forhandling og nu har solgt en snes vogne. Konceptet sparer for det første 40 pr. FE i ensileringsomkostninger og dertil kommer færre penge bundet i et grovfoderlager. Dernæst kan græsoptagelsen øges markant til 13-15 kg kg tørstof i græs pr. ko pr. dag, og fjerntliggende græsarealer kan også udnyttes.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle