Kartoffelstormødets klare budskab: “Giv os de rette midler i god tid”

Der var håndsprit og god afstand, men også voldsom frustration, da L&F og Danske Kartofler onsdag holdt stormøde i Arnborg. Der arbejdes på alle fronter for at sikre adgang til nedvisningsmiddel.

Kartoffelavlere og -industri er uforstående og rasende over, at de – mindre end to uger før de skal bruge midlet – stadig ikke ved, om der er adgang til nedvisningsstoffet Reglone. Potentielt kan det ødelægge branchen, for der er ingen alternativer. Andre sammenlignelige lande i EU har givet lov til at bruge stoffet, endda selv om der i disse lande er godkendt brugbare alternativer.

L&F og Danske Kartofler holdt derfor onsdag stor- og statusmøde i Arnborg. Her deltog cirka 300 avlere og andre fra branchen under iagttagelse af alle corona-regler.

Entydig bekymring

Fra virksomhederne Danespo, Flensted og KMC lød der entydige bekymringer over udviklingen.

»Vi er nødt til at undgå situationer som denne, hvor en hel branche tvinges i knæ og trues på eksistensen ved at grundforudsætningerne ændres med ultrakort varsel,« lød det således fra Jesper Burgaard, administrerende direktør i KMC.

Fælles for oplægsholderne var mangel på forståelse for den ekstremt lange proces, der har stået på, siden der sidste efterår blev søgt om at bruge stoffet på linje med flere andre EU-lande.

Carl Heiselberg, formand for Danske Kartofler, kalder hele forløbet ”nærmest surrealistisk”.

»Vi har leveret svar på alle de spørgsmål vi er blevet mødt med. Men så kommer der hele tiden nye, og tiden går. Vi ansøgte tilbage i oktober sidste år, og nu står vi her med få dage til at vi skal bruge stoffet og ved ikke, om vi er købt eller solgt. Det er på ingen måde i orden,« siger Carl Heiselberg, som dog stadig er optimistisk

»Jeg kan ikke forestille mig, at man vil ødelægge et helt erhverv ved ikke at finde en løsning, men det er altså det, som vi ser ind i. Jeg synes slet ikke, der er forståelse hos myndigheder og politikere for, hvor stor betydning, det her har for en branche, som er rigtig vigtig her i Jylland,« siger Carl Heiselberg.

Totalt usagligt

Thor Gunnar Kofoed, viceformand i L&F, mener, at der gik ”rød stue” i hele sagen efter en kritisk rapport om Miljøstyrelsens dispensationspraksis.

»Vi har gennem mange år haft et godt samarbejde og forståelse mellem forskning, branche og Miljøstyrelsen. Vi har altid kunnet finde en løsning på et fagligt niveau. Efter den meget kritiske Rigsrevisionsrapport om tilladelser til pesticider, blev der stillet krav om en styrkelse af det faglige niveau. Fint, sagde vi, men siden da har tingene kørt i ring. Selv om vi har videnskabens ord for, hvad der er sikker anvendelse, så har det stadigt ikke været nok til at komme videre. Det er selvsagt helt uacceptabelt, at der ikke tages ansvar fra regeringens side for at de her sager kan blive behandlet og afsluttet, og at Miljøstyrelsen har de nødvendige ressourcer,« siger Thor Gunnar Kofoed.

Utilfredsheden i branchen er ikke blevet mildnet af, at Aarhus Universitet taler om, at pelargonsyre, skulle være et alternativ, som kunne komme i spil.

»Pelargonsyre er jo overhovedet ikke testet på de fleste sorter i Danmark, og slet ikke på læggekartofler. Det er totalt usagligt, at man overhovedet bringer den slags på bane. Selv om pelargonsyre så var et alternativ, så skulle man bruge 6 mio. liter. Det svarer til 10 gange den miljøbelastning, vi har med Reglone. Det er helt sort,« siger Thor Gunnar Kofoed.

Martin Arvad er en af de avlere, der ikke ved om han er købt eller solgt. Han driver 300 ha med melkartofler ved Ejstrupholm og laver sine egne læggekartofler. Han peger på, at der endnu ingen alternativer eksisterer til Reglone.

»Hvis vi står uden Reglone, så ved jeg ikke, hvad jeg skal. En mulighed er at holde op med at lave mine egne læggekartofler og købe i udlandet, men der er andre sygdomme, som vi kan trække til Danmark, og det vil jeg være meget ked af. Vi har jo i Danmark meget høj sundhedsstandard i vores kartofler, og det vil være utrolig ærgerligt at sætte den i fare,« siger Martin Arvad.

Faktaboks

Nedvisning

  1. Nedvisning: Kartoffel- og frøavlere har betydelige problemer med at få tilladt de midler, de har brug for til nedvisning.
  2. Store beløb: Beregninger fra L&F og SEGES viser, at kartoffelavlerne uden de nødvendige tilladelser til nedvisningsmidler risikerer tab på op mod 600 millioner kroner. Frøavlernes tab vil ramme 100 millioner kroner.
  3. Fortsat indsats: L&F kæmper videre for tilladelserne, og der er fart på: Midlerne skal i brug inden for to uger.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle