Kemisk luftrenser nærmer sig godkendelse

Agri AirClean-luftrenseren fra Agrifarm er i gang med de sidste test inden forventet optagelse på Teknologilisten i foråret.

Siden det midtjyske firma Agrifarm fik tre stjerner for deres luftrenser ved Agromek i 2014, har folkene bag luftrenseren arbejdet ihærdigt for at nå det ultimative mål om at blive optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste.

Det mål nærmer sig nu med hastige skridt, for efter salg af foreløbig tre Intellifarm-slagtesvinestalde de seneste par år har Agrifarm haft mulighed for at få testet virkningen af luftrenseren.

»Vi kører lige nu de allersidste test af vores luftrenser. Det er et krav, at renseren bliver testet i et år, så man både har resultater fra sommer- og vinterperioden«, forklarer Poul Erik Christensen, produktchef hos Agrifarm.

Forventer høj virkningsgrad

Han oplyser, at de foreløbige målinger indikerer, at luftrenseren har leveret særdeles gode resultater.

»Agri AirClean er udviklet til den meget koncentrerede luft fra et punktudsug. Punktudsugningen som blandt andre AU Foulum var med i for nogle år siden, har Erling Friis Pedersen, udviklingsdirektør i Agrifarm optimeret yderligere, så vi i stand til at opsamle op til 75 procent af ammoniakemissionen mod 50 procent, da det oprindelige projekt sluttede«, siger Hans Jørgen Pedersen, direktør i Agrifarm.

Agrifarm forventer en virkningsgrad op mod 98 procent for ammoniak og 88 procent for lugt på baggrund af de foreløbige testresultater.

»Vi vil dermed være de eneste på markedet med en kemisk luftrenser, der har så høj virkningsgrad og både er i stand til at fjerne store mængder ammoniak og lugt«, siger Poul Erik Christensen.

Interesse fra Tyskland

Agrifarm oplever stigende interesse for luftrenseren - ikke mindst efter at biologiske luftrenseres effektivitet i kombination med punktudsugning, hvor kun en mindre del af luften fra stalden renses, ikke længere anerkendes af Miljøstyrelsen som virkemiddel til ammoniak- og lugtreduktion.

»Det er helt klart, at vi mærker en øget interesse efter udmeldingen om de biologiske luftrensere,« siger Poul Erik Christensen og fortsætter:

»Udlandet begynder også at røre på sig. I Tyskland er der for tiden et politisk oplæg om, at alle nye slagtesvinestalde med flere end 2.000 stipladser fremover stilles over for et krav om at reducere ammoniakudledningen med 70 procent. Det er vores renser med en virkningsgrad på 98 procent i stand til«.

Han oplyser, at det er muligt at købe luftrenseren separat frem for den komplette staldløsning fra Agrifarm.

Arbejdet med at få en endelig godkendelse af luftrenseren fra Agrifarm forventes afsluttet i foråret, hvorefter den kan opnå optagelse på Miljøstyrelsens teknologiliste.

Faktaboks

Test af luftrenser

  • Seges Svineproduktion står for test af Agrifarms AirClean-luftrenser.
  • Foreløbige tal er lovende, og Agrifarm forventer en optagelse på Miljstyrelsens teknologiliste i foråret.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle