Kend prisen på grovfoderet

Der kan laves foderplaner til højtydende køer på flere forskellige måder, så viden om fremstillingsprisen på grovfoderet kan give gode optimeringsmuligheder på bedriften, påpeger rådgivningschef.

»Tidligere ville vi gerne have en vis mængde græs i foderplanerne af hensyn til blandt andet strukturen. Men vi kan se med blandt andet kompakt fuldfoder, at det ikke er nødvendigt med en stor græsandel. I dag kan vi lave foderplaner til 13.000 kg mælk pr. ko på flere måder, og det giver nogle nye muligheder for at optimere i marken,« siger Peter Hegelund, chef for Jysk Kvæg.

Men, understreger han, man skal vide, hvad det koster at producere sit foder. Hvad er fremstillingsprisen på en foderenhed græs og en foderenhed majs?

Behov for optimering

Fra og med 2014 er det muligt for regnskabskunderne i Jysk Landbrugsrådgivning at se, hvad de enkelte grovfodermidler har kostet at fremstille.

Peter Hegelund ser gerne, at kendskabet til fremstillingsprisen bliver endnu mere detaljeret, for eksempel ned på markniveau.

»Vi ved, at både majs og græs fra fjerne, marginale jorde kan blive særdeles dyre foderenheder. Både her og generelt vil kendskab til fremstillingsprisen være rigtig gavnligt for den fremtidige optimering,« siger han.

For optimeres skal der.

»Udfordringen for mange mælkeproducenter bliver at tjene penge ved en mælkepris på i gennemsnit 2,70-2,75 kroner pr. kg. Derfor skal fremstillingsprisen på et kg mælk simpelt hen ned, ellers har de ikke en chance,« påpeger han og vurderer, at det kan blive en udfordring for op imod en trejdedel af mælkeproducenterne.

Tendens til problemer med varmedannelse

Peter Hegelund opfordrer desuden til øget omhu under indlægning og sammenkørsel i stakken samt under den løbende udtagning for at styre kvaliteten og mindske spildet.

»Vi ser en del varmedannelse i ensilagen især i de varme somre,« påpeger han og nævner ensileringsmidler som noget, der kan være en overvejelse værd ved erfaringer for styringsproblemer med ensilagen.

Øget fokus på grovfoderkvalitet og fodringsomkostninger spiller også sammen på den måde, at en øget grovfoderkvalitet i de fleste tilfælde kan øge grovfoderoptagelsen og dermed alt andet lige også bidrage til at sænke fremstillingsprisen yderligere på et kg mælk.

Faktaboks

Optimering

  • Læs mere om optimering på kort og mellemlangt sigt og genveje til en lavere fremstillingspris på mælken i februar-nummeret af fagmagasinet Kvæg, der netop er udkommet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle