Kernemajs er godt foder til svin

Lokaliteten er afgørende for succes med kernemajs til svin. Det fortalte Jørgen Gram, der forleden var vært ved en majsdemonstration arrangeret af Limagrain.

Han begyndte med seks ha kernemajs i 2008. Siden 2010 har han haft omkring 135 ha årligt.

De første år tørrede han kernemajsen ned, så den kunne opbevares i en almindelig silo. Det blev for dyrt og for besværligt, så i 2010 investerede han i en gastæt silo.

»Jeg bruger kernemajs til smågrise fra 15 kg og helt frem til slagtning, hvor de får 30 procent«, fortalte han.

Resultaterne i stalden er ikke meget anderles med kernemajs end med byg og hvedde i foderet.

»Fordelene ved kernemajs ligger i marken, hvor jeg kan høste 20-30 procent flere foderenheder pr. ha end i korn«, fortalte han.

Svingende udbytte

I gennemsnit skønner han at udbyttet i kernemajs ligger omkring 7.500 foderenheder uden vanding. På de samme marker kunne han højst avle 5-6.000 foderenheder i korn.

Men det er et problem, at udbytterne i de enkelte år svinger en del mere end korn.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle