Kernemajs skal høstes senest 20. oktober

Valget af majssorter til kolbemajs og kernemajs sker inden for en mindre gruppe af sorter, end til helsæd. Her er tidlighed endnu vigtigere, idet sorterne på dyrkningsstedet skal kunne nå ned på 35-40 procent vandindhold senest 20. oktober. Høst af kernemajs hen på vinteren tilrådes ikke.

»Både forsøg og praksis viser, at man taber udbytte ved at høste senere end 20. oktober. Desuden stiger risikoen for angreb af fusarium i kernerne,« siger landskonsulent Martin Mikkelsen, Videncentret Planteproduktion.

»Udbyttet er naturligvis vigtigt, men at man i sin egen mark kan høste majsen med under 40 procent vand inden 20. oktober er faktisk endnu vigtigere.«

Samme egenskaber

De ønskede egenskaber angående tidlighed og udbytte er de samme for kernemajs og kolbemajs, og sortsvalget sker derfor inden for samme udvalg af sortsnavne.

Som gennemsnit for 2009 og 2010 viser Landsforsøgene, at Lapriora, LG 3181, Coryphee og Klaymore hører til de sorter, som opnår det laveste vandindhold ved høst. Lidt højere kerneudbytte men også lidt højere vandindhold ved høst har sorterne Award, LG 30222 og Ricardinio ¿ men det er under lune dyrkningsforhold.

Til kernemajs prioriteres sorter med højt indhold af FEsv og FEso, god standfasthed samt lukkede kolbespidser for at undgå fusarium og indhold af toksinerne DON og ZEA.

Nye tidlige på vej

Blandt de nye sorter, som kun har været med Landsforsøgene i 2010, har sorterne Amagrano og KXA 7014 givet det største udbytte i hele afprøvningen. Sorterne hører til i den sildigere ende og har ikke kunnet komme under 40 procent vand i kernerne i det midtjyske forsøg.

I det midtjyske forsøg under kølige forhold har kun de nye og meget tidlige sorter, Kaspian og Yukon, kunnet præsteret et vandindhold på under 40 procent plus et udbytte på niveau med målesorten Lapriora.

Sorten Kaspian har dog meget åbne kolbespidser, og der er registreret fusarium på de fleste kolber, oplyser Martin Mikkelsen.

Analyser for indhold af fusariumtoksiner vil vise, om det har betydet for høje værdier for toksiner.

Læs mere

om sorternes indhold af toksiner på www.sortinfo.dk, så snart analyserne foreligger.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle