Klar til kamp for at dyrke jorden

Østjyske landmænd og deres organisation er klar til retssager for at sikre retten til at dyrke landbrugsjorden.

Landmændene har ikke tænkt sig at give op og rette ind efter myndighedernes krav i forbindelse med indsatsplaner for grundvand. Det blev debatteret på generalforsamlingen i Landboforeningen Odder-Skanderborg 14. marts med 160 deltagere. Formanden, Jens Gammelgaard, slog indledningsvist fast, at målet er at sikre rent grundvand.

»Vi skal gøre det, der er nødvendigt for at sikre rent grundvand til kommende generationer. Det er der slet ingen tvivl om. Men vi er rystede over, at der i Aarhus Kommune ikke er fastlagt et fagligt grundlag for at kræve pesticidfri drift. Der er tale om en udokumenteret regulering, hvor Aarhus Kommuner ser stort på Miljøstyrelsens godkendelsesordning for pesticider«, lød det fra formanden.

Ni landmænd er ramt af sprøjteforbuddet i Beder, som Landbrug & Fødevarer har klaget over til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Kommunen er på vej med flere forbud. Samtidig har Skanderborg Kommune vedtaget en rammeplan for grundvandsbeskyttelse, hvor man vil forbyde anvendelse af pesticider i områder med målrettet grundvandsbeskyttelse. Hvis ikke det er muligt at indgå frivillige aftaler, vil kommunen stille krav til landmændene. »Hvis og når Skanderborg Kommune giver en landmand påbud, vil vi straks påklage det«, sagde Jens Gammelgaard.

Han kom også ind på de nye fosforkrav, der giver anledning til bekymring. »Det faglige grundlag bag udpegningen af de områder, der bliver ramt, er tvivlsomme, og de vil give store omkostninger for mange«, sagde formanden.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle