Klima, natur og dyrevelfærd fylder mere og mere - og kvægbruget kan levere

Selv om der stadig er langt fra ord til handling hos mange forbrugere, står kvægbruget klar til at opfylde ønskerne, lover sektordirektør Ida Storm.

Jeg tror fuldt og fast på, at de danske kvægbrugere har en vigtig rolle for fremtidens fødevareproduktion«.

Det var det klare budskab fra sektordirektør Ida Storm, L&F Kvæg, til Kvægkongressens deltagere.

Det kan godt være, at kød og og mælk i fremtiden også skal produceres i store gæringstanke, men det bliver et supplement til de sunde, næringsrige og velsmagende produkter, kvægbruget kan levere til en voksende og mere velstående befolkning på kloden, vurderede hun.

»At klima og bæredygtighed fylder i mange forbrugeres bevidsthed, kommer vi ikke uden om. Om vi i kvægbruget så ser det som en trussel eller som en mulighed - det er så op til os«, gjorde hun klart, mens nye forbrugerundersøgelser gled over storskærmen og viste øget omtanke for klodens ve og vel.

»Men der skal ikke være tvivl om, at der er hård konkurrence om fremtidens forbrugere, og der er ikke noget, der sælger sig selv. Hvis vores produkter skal have en plads i indkøbskurven hos fremtidens forbrugere, både herhjemme og i udlandet, skal vi vise, at de er noget særligt«, understregede hun.

Selv om dansk kvægbrug er blandt Europas mest klimaeffektive, investeres der hele tiden i at finde nye klimaløsninger og gøre den nuværende viden mere brugbar ude på bedrifterne.

Der sættes ind over en bredt front: Alvsarbejde for at udvikle mere bæredygtige slagtekalve, udskiftning af fedt- og proteinkilder i foderet og reduktion af metanudledning med tang. Et projekt med 50 mælkeproducenter undersøger effekten af og mulighederne i forlænget laktation.

Ros til ’hjerteordning’

Ida Storm fremhævede desuden, at det lykkedes efter vedholdende pres fra sektoren at få nye og mere rimelige vejledninger på plads for udegående kvæg og gårdslagtninger. Det er løsninger, som gavner biodiversiteten, fordi det bliver lettere at pleje naturarealerne, gjorde hun opmærksom på.

Også ’hjerteordningen’ fik ros fra Ida Storm for at gøre det muligt for rigtig mange kvægbrugere at vise, at de gerne vil gøre en ekstra indsats for dyrevelfærden og opnå en merindtjening.

Hun fremhævede, at både fødevaresektoren, dyreveldfærdsorganisationer og detailhandlen har deltaget i partnerskabet bag dyrevelfærdsmærket.

»Kriterierne reflekterer derfor også, hvad forbrugerne mener er god dyrevelfærd«.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle