Klima og forretning skal gå hånd i hånd

Klimadagsordenen giver nye forretningsmuligheder for danske virksomheder i fødevareklyngen. Udgangspunktet er unikt.

I 2050 vil det meste af Spanien og en del af Sydfrankrig have ørkenlignende tilstand, globalt vil ørkendannelsen have spredt sig til fem gange Frankrigs størrelse. Landbrugsarealet vil være betydeligt mindre end i dag, verden vil være befolket af ni mia. mennesker, og planter skal erstatte en stor del af det, vi i dag bruger som fossile råvarer til vores industri.

Det er bagtæppet for det, landbruget skal i fremtiden, forklarede Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer, da han indledte en session om ’fødevareklyngens globale klimaeffekter og muligheder’ ved delegeretmødet i Herning.

I panelet sad repræsentanter for tre internationalt orienterede danske virksomheder: David Stenkjær Ravnkilde, VikingGenetics, Truels Damsgaard fra DLF, Leo Østergaard fra Skov A/S samt kontorchef i Fødevarestyrelsen Troels Vensild.

Har unik position

I følge David S. Ravnkilde, VikingGenetics, har dansk landbrug en unik position og vil kunne få en afgørende rolle mht. at levere klimavenlige produkter og løsninger på den globale scene.

Dansk landbrug har været tidligt ude med at positionere sig som ’en del af løsningen’ med lydhørhed over for ’retten til at producere’, som fylder mere og mere internationalt. Dansk landbrugs position har vakt international opsigt helt ind i Verdensbanken, og holdningen er begyndt at sprede sig internationalt, men dansk landbrug har et forspring. Samtidig har den danske fødevareklynges unikke samarbejde givet et konkurrencemæssigt forspring inden for innovation, data og dokumentation. Et eksempel på data og dokumentation er kvægdatabasen, sagde han.

»Vi skal være modige, ikke ydmyge, og bryste os af, at vi har noget, der er unikt«, sagde David Ravnkilde.

Nye muligheder

Også Truels Damsgaard, DLF, ser nye forretningsmuligheder inden for indenfor klima og bæredygtighed.

På dagsordnen er klimatilpassede planter, planteforædling, planter, der er tørke- og sygdsomsresistente, plantebaseret proteinproduktion.

»Vi synes faktisk, vi har meget at byde ind med«, sagde Truels Damsgaard. Han understregede, at DLF hele tiden har arbejdet med afgrøder med stort og dybt rodnet, som binder meget kulstof.

»Vi har strandsvingel med rødder på flere meter!«

»Men der er en vigtig pointe, som er helt afgørende: »You cannot be green if you are in red«, sagde Truels Damsgaard med en pointe, som alle nikkede til: De økonomiske usikkerhedsmomenter er fortsat mange i en verden, hvor der endnu ikke findes standardiserede klima-standarder og målemetoder. Leo Østergaard fra Skov A/S var helt enig.

»Vi forstår dyrenes behov for klima, og det har vi altid gjort. Vi arbejder med energirigtige ventilationssystemer, optimering af produktion og alternative løsninger. Det gør vi for klimaets skyld, men ikke mindst for forretningens skyld«, sagde han.

»Vi står rigtig godt internationalt, supplerede kontorchef Troels Vensild fra Fødevarestyrelsen.

»Vi bliver helt klart set som frontrunners ude i verden. Den grønne omstilling giver rigtig gode muligheder for danske produkter ude i verden«.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle