Klimakrav kan blive gevinst for landbruget

Af Søren Springborg

Europæiske landmænd står over for en voldsom udfordring, hvis man inden år 2020 skal nedbringe landbrugets CO2-udslip med 20 procent. Men at opfylde EU¿s mål for reduktion i udslippet af drivhusgasser kan faktisk blive en god forretning for landmændene. Sådan lyder holdningen hos EU-kommissionen ifølge Julien Mousnier, der er kabinetsmedlem hos landbrugskommissær Mariann Fischer Boel.

»Det er en kolossal udfordring at nedbringe CO2-udslippet med så meget som 20 procent. Men det er også en mulighed for landbruget. Jeg er overbevist om, at behovet for biobrændstof vil stige voldsomt, når man i transportsektoren skal finde måder at nedbringe sit udslip. Og netop biobrændstof øger efterspørgslen efter landbrugsprodukter,« sagde Julien Mousnier, da han i sidste uge var inviteret til Danmark for at tale til en klimakonference arrangeret af gødningskoncernen Yara.

Skal være bæredygtigt

At biobrændstof fra landbrugsprodukter den senere tid har været under hård beskyldning for at bidrage til den verdensomspændende fødevarekrise og forværre forholdene for sultende befolkningsgrupper får ikke EU-Kommissionen til at ryste på hånden:

»Vi mener i kommisssionen, at det er overdrevent, hvis man giver udviklingen af biobrændstof hele skylden for fødevarekrisen. Mange andre faktorer spiller også ind, dårlig høst, stigende efterspørgsel i Kina og Indien og nye toldsatser på fødevarer var alt sammen med til at forværre krisen. Selvfølgelig vil vi gerne væk fra brugen af afgrøder til biobrændstof og mere i retning af brugen af restprodukter,« sagde Julien Mousnier.

Som et svar på kritikken af biobrændstof er EU-Kommissionen dog netop nu ved at opstille kriterier for produktionen af bio-brændstof:

»Vi vil sikre, at produktionen af biobrændstof og ethanol sker under vilkår der opfylder vores kriterier for bæredygtighed,« fortalte Julien Mousnier.

Dansk Landbrug ønsker kompensation

Hos Dansk Landbrug er man enig i, at et øget fokus på biobrændstoffer vil øge behovet for landbrugsprodukter. Men samtidig frygter man, at det for den enkelte landmand bliver urimeligt dyrt at skulle leve op til kravene om reduceret udledning.

»Siden begyndelsen af 90¿erne er landbrugets klimabelastning faldet væsentligt. Men nu har man valgt 2005 som det basisår man bruger, når man taler om en reduktion på 20 procent i 2020. Det vil sige, at de kommende skridt bliver uhyre vanskelige. De omkostninger der er forbundet med det må ikke blive læsset over på den enkelte producent. Der må vi udarbejde en eller anden kompensation,« sage Michael Brockenhuus-Schack, viceformand i Dansk Landbrug, der også var inviteret til konferencen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle