Kommer med indspark til?Natur- og Landbrugskommissionen

Malika Pedersen, analytiker i afdelingen »Public Affairs & Erhvervsøkonomisk analyse«, kommer med indspil og fakta om landbrugets nuværende store betydning for dansk eksport og potentialet i fremtiden til regeringens Natur- og Landbrugskommission.

Hendes job handler primært om gennem tal og fakta at belyse, hvorfor det er vigtigt, at der bliver ved med at være en landbrugsproduktion i Danmark. Indtil videre har hun fokuseret på at gøre status på eksporten og har afleveret en rapport til kommissionens eksportarbejdsgruppe. Arbejdet fremover vil handle om, hvor landbrugserhvervet skal bevæge sig hen i fremtiden. I den forbindelse laver hun, i samarbejde med Copenhagen Economics, beregninger på en række scenarier. Disse scenarier skal belyse for kommissionen, hvorfor en bæredygtig intensiv produktion i Danmark er vigtig for beskæftigelse, BNP og eksport og skal være medvirkende til at efterkomme den stigende globale fødevareefterspørgsel.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle