Kommunalvalget ender i vandkamp

Vand er et tema i mange kommuner op til kommunalvalget.

I flere af landets kommuner spiller spørgsmålet om rester af pesticider i grundvandet en stor rolle op til kommunalvalget 21. november. I Sønderborg diskuterer man livligt, om der skal være sprøjteforbud omkring vandboringer. På Ærø, hvor der er en begrænset mængde grundvand, vil både blå og røde kommunalpolitikere gøre Ærø økologisk for at blive fri for pesticider.

I Århus har en sag om sprøjteforbud for 11 landmænd i Beder syd for byen efterhånden strakt sig over fem år. På et byrådsmøde 1. november udsatte byrådet en afstemning om et reelt sprøjteforbud i foreløbig 14 dage. En afgørelse, som man i Landbrug & Fødevarer vil indberette for Naturklagenævnet, i fald der bliver tale om et forbud.

Sag indberettet

I Egedal Kommune i Nordsjælland verserer der allerede en sag indklaget for Naturklagenævnet. Ni landmænd er ramt af kommunens forbud mod at bruge pesticider i et 67 hektar stort område omkring en drikkevandsboring ved Stenløse.

Landbrug & Fødevarer har på vegne af de ni landmænd sendt en klage over forbuddet til Miljø- og Naturklagenævnet, og så længe sagen ikke er afgjort, spiller grundvandet ikke den store rolle i valgkampen, fortæller Keld Stenlien Hansen, der ud over at være landmand også sidder i Egedals Kommunalbestyrelse valgt for Venstre.

»Men jeg kan godt blive mavesur over, at vi er kommet dertil. Det giver stor usikkerhed om landbrugets fremtid«, siger Keld Stenlien Hansen.

Å-vand er et emne

Kommunalpolitikeren sidder helt bogstavligt oven på nogle af de største grundvandsreserver, der forsyner Hovedstaden med vand. Med 250 hektar landbrugsjord og intensiv frøavl vil et regulært sprøjteforbud ramme hårdt.

»Vi kan ikke have frøavl uden pesticider. Så enkelt er det. Vi kan ikke sælge frø, hvis ikke de er rene for ukrudtsfrø«.

Men selv om grundvandet altså ikke er et emne i valgkampen i Egedal, så spiller vand alligevel en stor rolle. Det drejer sig nemlig om vandet i Værebro Å. Åen modtager renset spildevand fra store dele af København, men ifølge Keld Senlien Hansen bliver vandløbet ikke holdt tilstrækkeligt åbent til at kunne lade vandmasserne passere:

»Vi spøger nogle gange med, at vi kan se, hvornår folk inde i byen børster tænder, for så stiger vandstanden. Men det er et reelt problem, at grødeskæring som regel kun kan holde vandplanten pindsvineknop i ave i få uger. Så er den tilbage igen«.

I sommer løb åen ustandselig over sine bredder, og cykelstierne langs den stærk trafikerede Frederikssundsvej blev oversvømmet, så skolebørn skulle cykle på vejen, der er en af de store indfaldsveje mod København.

Faktaboks

Ældre, skole og miljø

  • De tre vigtigste spørgsmål op til kommunalvalget er ældreplejen, folkeskolen og miljø- og klimatilpasning i den nævnte rækkefølge. Miljø er dobbelt så vigtigt som ved valget i 2013.

Kilde: Altinget

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle