Kompetencebevis vedr. aflivning - let og enkelt

Som følge af EU's forordning fra 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet har Fødevarestyrelsen med virkning fra 1. januar 2013 implementeret et nyt uddannelseskrav vedrørende pelsdyravl. Det bevirker, at ejeren af pelsdyrfarmen eller den driftsansvarlige skal sørge for, at aflivningen af pelsdyrene sker i tilstedeværelse og under direkte tilsyn af en person, der har et kompetencebevis vedrørende aflivning.

Har man minimum tre års relevant faglig erfaring, kan man ansøge om at få kompetencebeviset efter en forenklet procedure. Ansøgningen består af tre formularer:

1. Ansøgningsskema

2. Dokumentation af faglig erfaring (pelsdyr)

3. Erklæring i henhold til § 27.

Blanketterne findes på www.fvst.dk under selvbetjening og blanketter eller på Kopenhagen Furs FamCockpit.

Husk at vedlægge kopi af sygesikringsbevis (for udenlandske statsborgere tillige kopi af relevante sider i passet).

Inden indsendelse skal I sammen med jeres dyrlæge gennemgå aflivningsopgaver, og dyrlægen skal attestere dette på blanketten »Dokumentation af faglig erfaring«.

Erfaringen viser, at der enkelte steder i blanketterne ofte er mangelfulde oplysninger. Disse OBS-punkter er angivet her:

Med hensyn til punkt 3 i formularen »Dokumentation af faglig erfaring (pelsdyr)« er det meget vigtigt, at oplysningerne er indføjet, både når ansøger er ansat på pelsdyrfarmen, og når ansøger er ejer af pelsdyrfarmen. Oplysninger om ansættelsesperiode er ikke en dato men enten en periode eller »siden en dato«. Det samme gælder mht. ejerperiode.

Vær opmærksom på, om dyrlægerne udfylder attestationspåtegningen under punkt 5 fyldestgørende, dvs. navnet på ejeren af pelsdyrfarmen, adresse og CHR-nummer for pelsdyrfarmen samt datoen for dyrlægens besøg på farmen.

Det er en god ide, at flere på farmen har kompetencebeviset, det gør mulighederne for aflivning på farmen mere fleksibel, så man ikke er afhængig af én person, der jo kan gå hen og blive syg eller tage på ferie.

Ansøgningen sendes til: Fødevarestyrelsen, Dyrevelfærd og Veterinærmedicin, Stationsparken 31, 2600 Glostrup, mærket »Kompetencebevis pelsdyr«.

Har man ikke tre års relevant faglig erfaring, skal man på tre-timers-kursus med afsluttende prøve for at få et kompetencebevis. Der er p.t. ingen kurser udbudt.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle