Konkret handling på bioenergi-området efterlyses

Energien på de danske marker venter bare på at blive dyrket, men der kommer aldrig gang i bioenergi, hvis det ikke er et forretningsområde for landmanden. Det perspektiv mangler fuldstændig hos regeringen. Man kan diskutere ambitionsniveauet, men virkemidlerne er under alle omstændigheder ikke tilstrækkelige i regeringens planer for Grøn Vækst.

Landbruget kan uden problemer femdoble sin produktion af bioenergi. Bioenergi kan som vindmøller blive et vækst- og eksporteventyr, men det kræver, at der kan tjenes penge på at levere til bioenergi.

Derfor er det godt med fokus på biogas - men det er tankevækkende, at de nabolande, hvor der sker noget, har en afregningspris som er 50-100 procent højere end i Danmark. Afregningsprisen på biogas skal forhøjes markant også i Danmark, hvis økonomien skal hænge sammen.

Der er også mange andre muligheder for øget energiproduktion på landbrugsarealet gennem energiafgrøder, halm og forskellige affaldsprodukter. Skal der for alvor ske noget i en pileproduktion med meget usikker økonomi, skal der være tilskud til etablering i en første fase.

Der er brug for på en helt anden måde at tænke i sammenhænge på bioenergiområdet. For eksempel vil udbygningen af biogas kraftigt øge konkurrencen om det organiske affald som bruges til optimering af biogasudbyttet. Det problem kan afhjælpes med produktion af biomasse fra flerårige græsser. Når der tænkes målrettet, er der mulighed for at opnå mange synergier.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle