Konsulent: God rodudvikling er nøglen

Jordens dyrkningsegenskaber forbedres, når der ikke er noget rodstandsende lag, påpeger konsulent Claus Mose.

"En god rodudvikling er det helt primære for, at reduceret jordbearbejdning og no-till (direkte såning) kan ske med godt resultat," siger planteproduktionsrådgiver Claus Mose, Plantevision, i en kommentar til Søren Ilsøes veludviklede Oakley-hvede. Den dyrkes uden anden maskinanvendelse end såmaskinen.

"Den gode og dybe rodzone bevirker, at jorden får større bæreevne. Derfor kan pløjefri dyrket jord bedre tåle foragertraffikken af tunge maskiner," tilføjer. Claus Mose.

Han henviser til de seneste erfaringer med udvintret hvede.

"Udvintring skyldes generelt, at hvedens rodnet er dårligt udviklet. Årsagerne er for sen såning, dårligt såbed og strukturskader. Det er samvirkende faktorer, der trækker i den forkerte retning," siger Claus Mose.

Planter klarer tørke

I Australien er der flere eksempler på, at afgrøderne har klaret to års ekstrem tørke.

"Årsagen er, at planterne har et veludviklet rodnet, der kan afsøge jorden i stor dybde for fugtighed og næring. Den gode rodudvikling er her forklaringen på, at afgrøder kan dyrkes med acceptabelt udbytte selv under ekstreme forhold," siger Claus Mose.

Det er den gode jordstruktur, der er betingelsen for, at afgrøderne efterhånden udvikler en dyb rodzone. Ved en god jordstruktur forstås, at der ikke er nogen rodstandsende lag, der kan standse rodudviklingen i dybden.

"På skarpsandet let jord skal man ved pløjefri dyrkning og no-till så vinterhveden to uger tidligere. Det er nødvendigt for, at de unge hvedeplanter kan få tilstrækkelig tid til at udvikle et sundt og tilstrækkeligt rodnet. Lerjorden er noget mere tolerant og kan kompensere for noget senere såning," siger Claus Mose.

Landmænd i Australien og New Zealand er på forkant med at frembringe en god jordstruktur. Her har man specialkonsulenter, der rådgiver på grundlag af undersøgelser af jordstruktur og rodudvikling.

"Også her i landet går udviklingen i retning af større opmærksomhed på det, der foregår under jorden, nemlig rodudviklingen," siger Claus Mose.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle