Konsulenter tilbyder gratis rådgivning

Rundt i Danmark er 29 oplandskonsulenter nu klar til at rykke ud til landmændene.

Som en del af Landbrugspakken, hvor landbruget slap af med undergødskningen, skal landbruget frem til 2021 reducere udledningen af kvælstof med 6.900 ton.

En del af reduktionen kan ske ved, at landmænd etablerer virkemidler, som har effekt, ikke bare på egen jord, men for et vandopland. Staten og EU betaler netop nu for, at landmændene etablerer de såkaldte frivillige målrettede virkemidler, som omfatter minivådområder, vådområder og plantet skov.

»Vi er meget glade for, at vi har fået midler til at ansætte oplandskonsulenter, så landmændene kan få gratis rådgivning. Frivillige målrettede virkemidler er en ny måde at tænke på. Det handler ikke bare om ens egen bedrift, men det vandopland, ejendommen ligger i. Derfor er der behov for, at oplandskonsulenterne vejleder de enkelte landmænd, koordinerer indsatsen og sikrer, at de tiltag, landmændene iværksætter, har en effekt, der batter noget,« fortæller afdelingsleder Irene Wiborg fra Seges.

Oplandskonsulenterne er alle erfarne rådgivere med kendskab til landbruget. De kan hjælpe landmændene med at vælge den indsats og den placering, som giver bedst mening i det enkelte vandopland. De hjælper med at søge tilskud hjem til minivådområder, etablerer kontakt mellem landmænd inden for et vandopland og følger projekterne til dørs.

På hjemmesiden www.oplandskonsulenterne.dk kan du læse mere.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle