Kontrollér indholdet i mineralblandinger

"Det er desværre ikke første gang, vi oplever det," lyder det fra konsulent Peter Mark Nielsen, LMO, med henvisning til Lars Børgesens historie. Hidtil har det været vanskeligt at tage en repræsentativ prøve af indholdet i en storsæk med mineraler, så prøven efterfølgende kunne danne grundlag for en eventuel erstatning. Sådan er det ikke længere.

"I dag kan svineproducenterne låne en trailer med prøvetagningsudstyr hos VSP," forklarer Peter Mark Nielsen.

Traileren er forsynet med neddelingsudstyr, så prøven af alle parter accepteres som retsgyldig, blot der er en repræsentant for leverandøren af mineralfoderet til stede.

"Det er ikke vanskeligt at beregne, hvor meget underindhold af aminosyrer betyder for økonomien," forklarer Peter Mark Nielsen. Selv et mindre underindhold løber let op i 20-30 kr. pr. produceret slagtesvin.

"Man kommer langt for 5-10.000 kr. årligt i laboratorieudgifter til foderprøver. Det er småpenge i forhold til foderudgiften," siger Peter Mark Nielsen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle