Korrekt at afvise sag med 10 gram fosfor-overskridelse

Miljøstyrelsen bekræfter, at Thisted Kommune ikke må se gennem fingre med 10 gram fosfor pr. hektar i landmands miljøansøgning. Landbrug & Fødevarer efterlyser sund fornuft og et opgør med »systemkulturen«.

Det er »uhyrligt« og udtryk for manglende beslutningskraft i den kommunale sagsbehandling, når Thisted Kommune har afvist at give en lokal svineproducent den miljøgodkendelse, han har ventet på i tre et halvt år, med henvisning til at godkendelsen vil øge fosforudledningen med mindre end 10 gram fosfor pr. hektar.

Det siger direktør i Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen om sagen, der er omtalt i LandbrugsAvisen i sidste uge.

»Må man bede om bare en lille smule personlig courage og dømmekraft hos sagsbehandlerne, så det hele ikke drukner i gold systemtænkning og holde-ryggen-fri-kultur. Kommunen kunne have valgt at sige, at 10 gram er nul!,« lyder det fra en forarget Flemming Nør-Pedersen.

Miljøstyrelse: Korrekt

I Miljøstyrelsen får Thisted Kommune til gengæld opbakning til sin afgørelse:

Ifølge funktionsleder Peter Jørgensen handlede kommunen korrekt, da den afviste gdr. Knud Møller Pedersens ansøgning.

Peter Jørgensen forklarer, at systemet ikke giver mulighed for at dispensere for en overskridelse af den tilladte fosforudledning, uanset hvor få gram det drejer sig om.

Han oplyser, at reglerne, der gælder på området, helt bevidst er udformet uden mulighed for individuelle vurderinger for at undgå, at kommunerne anlægger forskellige skøn og vurderinger.

»Det er i virkeligheden for at gøre systemet enkelt og mere ensartet på tværs af kommunegrænserne, at man har undladt at give individuelle muligheder for at dispensere,« siger Peter Jørgensen.

Systemet revideret i 2011

Peter Jørgensen mener til gengæld, at Knud Møller Pedersen havde haft mulighed for at nå i mål med sin miljøansøgning ved at benytte foderkorrektion, som han ønskede, hvis han havde fået behandlet sin ansøgning i den reviderede udgave af it-systemet, der kom i oktober 2011.

Men da Knud Møller Pedersens ansøgning er fra 2010, ville foderkorrektion dog forudsætte, at han indgav en helt ny miljøansøgning, som så kunne køres igennem i det nye system.

Den løsning er mildt sagt ikke fristende, mener Knud Møller Pedersens konsulent, Jørgen Røhrmann:

Usikker manøvre at starte forfra

»Vi kunne måske godt have brugt 20 timer mere på at regne på, hvordan sagen ville se ud i det nye skema, men det har vi slet ikke overvejet. Det kan få meget alvorlige konsekvenser at starte forfra i et nyt system, hvor nogle ting måske er ændret til en fordel, men andre er strammet. Og så orkede Knud Møller Pedersen simpelthen ikke mere, han havde ikke brug for flere af de omkostninger, det her system giver,« siger Jørgen Røhrmann.

»Knud Møller Pedersen er blevet slynget rundt i den kommunale sagsbehandlingsmanege i over tre år - lysten til at rykke tilbage til start og begynde forfra kan nok ligge på et lille sted,« medgiver Flemming Nør-Pedersen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle