Krav om løsgående søer fra 2013 vil yderligere øge smågriseeksporten

EU-direktivet kan bevirke, at der vil mangle grise i Europa fra 2013, og så står dansk smågrise-eksport stærkt, vurderer direktøren for Dansk Svineproduktion

En fordobling af den nuværende eksport af smågrise til et sted mellem 10 og 12 mio. grise i 2015, som SPF forudså i sidste uges Agro, er ikke den udvikling, de fleste ønsker. Men det er den, der nyder fremme, og den kan meget vel ende med at blive forstærket, blandt andet afhængigt af, hvordan EU-direktivet om løsgående drægtige søer implementeres i de øvrige EU-lande.

Det vurderer direktør Nicolaj Nørgaard, Dansk Svineproduktion.

"I foråret 2008 opstillede vi forskellige scenarier for fremtidens produktionssystemer 2020, blandt andet en såkaldt blå strategi med samme antal dyreenheder i 2020 og eksport af næsten alle grisene og en grøn strategi med 25 procent flere dyreenheder og vækst i slagtesvineproduktionen. Konklusionen var, at de færreste ønskede den blå strategi, men det er den, der har fået luft under vingerne, og jeg tror, den bliver yderligere aktuel på grund af 2013-problematikken," siger Nicolaj Nørgaard.

Kravet om løsgående drægtige søer fra 2013 et er EU-direktiv og skal derfor efterleves i alle EU-lande.

"Men spørgsmålet er, hvordan og hvor hurtigt, det sker. Dansk svineproduktion er formentlig længst fremme med 70 til 75 procent af søerne løsgående i forhold til Tyskland og Holland, og i den udstrækning det fører til, at soproduktioner indstilles, så vil der mangle grise i Europa fra 2013. Det tilsiger en stærkt stigende eksport af smågrise fra Danmark, for dansk svineproduktion kan med sin effektivitet sagtens matche resten af Europa," siger Nicolaj Nørgaard.

Udviklingen kan godt kaldes bekymrende, og for eksempel et udbrud af svinepest ville være katastrofalt.

"Der er heller ingen tvivl om, at stigende eksport af smågrise medfører, at dansk svineproduktion får mindre samfundsmæssig betydning," påpeger han.

Slagtesvin

Mulighederne for en udvikling af slagtesvineproduktionen i Danmark vil blandt andet blive påvirket af projektet "Grøn Vækst", der skal resultere i en samlet plan for miljø, natur og landbrug, mener Nicolaj Nørgaard.

"Grænsen på 250 dyreenheder har nok hæmmet udviklingen af tilstrækkeligt store og effektive slagtesvineproduktioner i Danmark. Det er helt centralt, at der kan bygges store slagtesvineproduktioner i Danmark, og der skal investeres massivt i ny teknologi. Vi skal udvikle driftsikre og omkostningseffektive miljøløsninger, og vi skal finde en løsning på lugtproblemet. Endvidere er det afgørende, at slagtesvineproducenterne kan få en konkurrencedygtig afregning og bedre rammevilkår i det hele taget," siger Nicolaj Nørgaard.

rasmussen@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle