Kun rimeligt at landbruget belønnes for at levere

Af Martin Merrild, formand, Landbrug & Fødevarer

I denne uge sagde jeg tillykke med genforeningsjubilæet ved nytårskuren i Agerskov – og mindede om, at det slog gnister dengang. To befolkninger skulle finde sig selv og hinanden. Samme udfordring kan vi i en anden udgave finde i dag, hvor by og land kan stå stejlt over for hinanden. Det sås, da miljøministeren før nytårskuren var til miljømøde på Gråsten Landbrugsskole, hvor hun blev mødt af traktorer for at protestere mod urimelige krav til landbruget. Jeg synes, det viser respekt for landbruget, at ministeren møder op og tager dialogen.

Intet tyder dog på tyske tilstande herhjemme. Faktisk oplever vi en stigende opbakning til erhvervet blandt danskerne. En grund er vores åbenhed og lyst til altid at invitere danskerne inden for og tage dialogen.

At samarbejde og dialogens vej giver gevinst så vi med vores fælles udspil med DN. Vi fik gode fortællinger om landbrugets velvilje i medierne og politisk opbakning med midler på finansloven. Til nytårskuren sagde DN-præsident Maria Reumert Gjerding:

»Vi har brug for landbruget. I kan levere det, samfundet har allermest brug for: Kulstofbinding, natur og biodiversitet. Så er det også kun rimeligt, at landbruget får en økonomisk belønning for det.«

At høre det ser jeg som et klart tegn på, at dialog nytter. Men samtidig siger vi klart og tydeligt fra, når vi møder urimelige krav, der ikke er fagligt funderede. Derfor har vi naturligvis højt og tydeligt sagt fra til den fremrykkede målrettede regulering og forbuddet mod gødskning og sprøjtning i § 3-arealer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle