»Beluftning er intet mirakelmiddel«
Beluftning bør tænkes ind i græsmarksplejen og kan være med at flytte nogle marginaler.

Ingen sikre merudbytter ved beluftning og ingen ændring i sammensætningen af afgrødens mineraler, men en øget mængde af større rødder i de øverste jordlag.

Det er konklusionen i Landsforsøgene, som har afprøvet både øverlig beluftning i 15 cm dybde samt en dybdeløsning af græsmarker ned til ca. 40 cm dybde i 2014 og 2015 ved en overkørsel i efteråret 2014 og igen i foråret 2015 på Aarhus Universitets arealer ved Foulum.

Forsøget fortsættes i år, og det bliver interessant at se, om tendensen med negativ udbytteeffekt af kun at løsne i efteråret fortsætter.

»Forsøget viser den udvikling, vi forventer ved at bruge belufteren,« siger Pernille Snitkjær, som med firmaet A3N har været markant med til at introducere græsmarksbeluftning og -pleje i Danmark.

»Beluftningen har positive effekter, men den er ikke et mirakelmiddel. Den bør tænkes ind i græsmarksplejen og kan sammen med de øvrige plejetiltag være med at flytte nogle marginaler og give marken en sæson mere samt udnytte vand og gødning bedre,« uddyber hun.

Desuden er belufteren ikke nær så vedligeholdelseskrævende og tungt et redskab som en skiveskærsnedfælder, tilføjer hun.

Når der i undersøgelsen af effekten af Varde Maskinstations kombi-belufter på to arealer med slætgræs på JB4 er set en positiv effekt på hvidkløverbestanden, kan det efter Pernille Snitkjærs vurdering skyldes, at hvidkløveren er en ’opportunist’. Den reagerer hurtigt og udnytter muligheden for vækst.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.