20 fodringer i døgnet giver ro og masser af mælk

Når der altid er frisk foder foran køerne, finder de deres egen rytme, er Steen Kildahls erfaring efter godt fem års erfaring med det automatiske fodringssystem Lely Vector.

Det er roen, der gør størst indtryk i Steen Kildahls stald med 230 DH-årskøer. Kontinuerligt fyldes foderbordet af den røde Lely Vector-udfodringsrobot og tømmes igen af små grupper af køer, som derefter enten lægger sig eller går i malkerobotten.

Ca. 20 gange i døgnet kører den røde udfodringsrobot en tur langs foderbordet, hvor den skubber foder ind, måler foderets højde på foderbordet med et lasersystem og blander og kører frisk foder ind efter behov. Det hele er styret af intelligent software, som holder rede på de enkelte kogrupper og deres behov og selv prioriterer fodringsarbejdet.

Køerne ved med andre ord, at der altid er foder på foderbordet, at det er friskt og appetitligt, og at det er blandet helt ens fra gang til gang.

Flere køer pr. robot

Det har givet ro i stalden, flere besøg i malkerobotterne og frem for alt markant mere mælk. I de 5,5 år systemet har kørt på Søvang, er ydelsen steget fra 9.500 kg EKM/årsko til i dag 12.500, og især har de unge køer fået et markant ydelsesløft,

»Det skyldes så ikke kun fodringssystemet, men det har været kraftigt medvirkende til at skabe en anden rytme i stalden, hvor malkningerne er blevet jævnet meget bedre ud over hele døgnet«, forklarer Steen Kildahl.

»De unge køer finder altid et tidspunkt, hvor de kan komme til foderbordet og i malkerobotten«, uddyber han.

Bedriften opnår i gennemsnit 3,1 malkninger pr. ko i døgnet i sine tre Lely A3-malkerobotter, og især de unge køer præsterer over gennemsnittet, netop fordi de kan findes deres egen rytme, når der altid er adgang til foder og malkning. Tilmed har det været muligt at øge koantallet pr. robot fra 63 til 70.

Fleksibelt fodringsarbejde

Vector-systemet gør det muligt at arbejde med mange forskellige grupper og foderplaner, og derfor har Steen Kildahl med succes taget low CAB-fodring af goldkøerne til sig med et far off- og et close up-hold.

Blandingen til de lakterende køer består af lige dele majs- og græs-ensilage, en smule helsæd til at kompensere for et ringe majsudbytte i 2018 samt en smule snittet halm, soja og en gårdblanding af tilskudsfoder. Der blandes 600 kg foder ad gangen, og efter at have prøvet sig lidt frem tilsættes tilskudsfoderet, når 40 procent af grovfoderet er i gang med opblandingen i Vectorens blandekar. Der tilsættes også 2,5 l vand pr. ko pr. dag, hvilket er med til at klistre tilskudsfoderpartiklerne godt fast på grovfoderet og mindske sortering på foderbordet.

Lely Vector-systemet har også givet en anden rytme for ejerfamilien og de to ansatte medhjælpere, som tilsammen udgør halvandet årsværk.

Der kan være grovfoder til maksimalt tre døgn i foderkøkkenet, hvor ensilagen placeres i blokke på foruddefinerede pladser. Det normale er dog, at der skal fyldes op hver anden dag, men det kan gøres på et valgfrit tidspunkt.

»Den fleksibilitet er guld værd, når der skal klovbeskæres, er travlt i marken eller skal laves service på fodringsanlægget«, slutter han.

Faktaboks

Øget interesse for automatisk fodring

  • For godt fem år siden afløste det automatiske fodringssystem Vector et traditionelt fodringssystem med en traktor, en bugseret blander og en læssemaskine på Søvang ved Grenaa. Der er også tre Lely A3-robotter på bedriften,
  • Foruden besætningen med 230 DH-årskøer med 12.500 kg EKM/årsko driver Steen Kildahl godt 300 ha markbrug.
  • Efter en stille start i Danmark oplever Lely nu stigende interesse for sit automatiske fodringssystem. I den kommende uge er der mulighed for at besøge Steen Kildahl, høre hans erfaringer og få præsenteret en række nyheder på systemet af Lelys produktspecialister. Kontakt dit lokale Lely-center for mere information.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.