Bekymret for fremtiden: »Ønsker vi fortsat husdyr i Danmark?«
Nina og Peter Mamsen driver et effektivt, velpasset og klimavenligt landbrug med mælkeproduktion, slagtesvin og salgsafgrøder i marken, men bliver mere og mere i tvivl om husdyrproduktionens fremtid i Danmark.

Produktiviteten er i top og klimabelastningen i bund ifølge en uafhængig klimanalyse fra Alltech E-CO2. Samtidig står der et velpasset og effektivt produktionsapparat på Toftegård mellem Rødding og Sdr. Hygum med 142 årskøer i en stald fra 2000, to malkerobotter fra 2010, 2.540 hektar markdrift (heraf udgør salgsafgrøder 130-150 hektar) og en årlig produktion af 4.500 slagtesvin.

Alligevel er Peter Mamsen og hustruen Nina, som begge er landbrugsteknikeruddannede og overtog bedriften i 1993, ikke sikre på, at det uden videre fortsætter.

»Dels er vores dåbsattester ikke helt nye, dels er vores søn, som måske gerne vil overtage, ikke ’komand’. Men det vigtigste er nok, at jeg ikke oplever noget stort ønske om fortsat at have husdyrproduktion i Danmark, og det irriterer mig mere og mere«, siger Peter Mamsen.

Det er dog ikke det samme som, at der nu køres nedslidningsstrategi.

»Alt skal virke 100 procent, men vi udvider ikke eller bygger ny stald. Vi skal trods alt være her i hvert fald syv-otte år endnu«, understreger han.

Ingen køer uden AMS

Toftegårds to ti år gamle Lely A3 Next-malkerobotter kører upåklageligt med 2-2,5 timer ledig tid pr. døgn, 6-10 hentekøer dagligt, 3,1 malkninger pr. ko pr. døgn, og 820.000 kg mælk leveret pr. robot, svarende til 11.200 kg EKM leveret til mejeri pr. årsko.

Automatisk malkning er sammen med en medarbejder (lige nu to) forudsætningen for at have køer på Toftegård.

»Det med robotterne har vi ikke været trætte af på noget tidspunkt eller fortrudt en eneste dag. Også landmænd vil gerne se deres børn spille fodbold og have et liv ved siden af bedriften«, konstaterer Peter Mamsen.

Glade for Keenan

Bedriften købte sin første Keenan-blander i 1996, og ægteparret har holdt fast i den mørkegrønne haspeblander.

Det skyldes ikke så meget blandeprincippet, for Peter Mamsen tror egentlig, at alle foderblandere kan blande foder.

Men med InTouch og den medfølgende rådgivning har Keenan to fordele, som ægteparret har været glade for og fortsat bruger.

Derudover får haspeblanderen fra 2010 ros for at være billig i drift og driftssikker, når den smøres og vedligeholdes regelmæssigt.

»Vi har været godt tilfredse, så vi har ikke set grund til at skifte. Vi ser ikke de karakteristiske huller i foderstrengen eller andre tegn på sorteringsadfærd, og køerne varierer meget lidt i drøvtygningstid og gødningskonsistens«, påpeger Peter Mamsen. Desuden gør blandeprincippet det let for alle at blande foder.

Der tilsættes vand efter behov, men med de nuværende 38-40 procent tørstof på foderbordet er det ikke nødvendigt. Med tildeling af valset korn og kraftfoder i hver sin linje i robotterne vil tørstofindholdet typisk ofte være mindre på foderbordet.

Faktaboks

Bedriftsnært klimaværktøj: Alltech E-CO2:

  • Analyseværktøjet Alltech E-CO2 er Carbon Trust-certificeret.
  • Det bruges i en række forskellige lande og består foruden dataanalysen af et ekspertbesøg, en gødningsvask og fra i år også en IFM-analyse af foderet med Alltechs særlige vomsimuleringsværktøj. IFM-analysen bruges til at opdage uønsket spild af næringsstoffer i de enkelte fodermidler.
  • Analyseværktøjet medtager også markproduktionen. 
  • Bedriftens faste rådgiver er altid inddraget, og analysen munder ud i konkrete og bedriftsnære anbefalinger til yderligere reduktion af klimabelastningen, som tager udgangspunkt i den enkelte bedrifts forudsætninger og muligheder.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.