Danske kvægfolk er klima-kloge

Pas på med indgroede sandheder.

Efter de sidste dramatiske uger med ulovlig nedlukning af et helt erhverv kan det godt være svært at se positivt på en lang og mørk vinter foran os.

Heldigvis er der også lyspunkter, der giver næring til den grundlæggende tillid til Danmark som en verdensledende fødevareproducent. For eksempel viser en ny international rapport, at dansk mælkeprodukti-ons CO2-aftryk er forbilledligt - kun Schweiz kan levere et lavere aftryk. En flot placering, som vi roligt kan være stolte af. Men vi kan blive endnu bedre.

En af vejene er at løse den store udfordring med metanen, der stammer fra omsætning af foderet i koens vom, og som er en langt kraftigere klimagas end den CO2, som metanen stammer fra. Faktisk udgør koens metanudledning fra omsætningen i vommen ca. 55 pct. af mælkens klimaaftryk. Derfor arbejder mange forskere verden over på at finde stoffer, der kan begrænse metanudviklingen, og i Danmark er vi også med. Det er forskningstungt arbejde, men forhåbentligt ser vi snart produkter på markedet.

Men klimaindsatsen begynder hos dig på den enkelte bedrift, og heldigvis er mange af jer kvægproducenter godt i gang derude. Der findes naturligvis ikke én færdig løsning, der sender os i mål med klimaudfor-dringen. Det vigtigste er i mine øjne at se bedriften som en helhed og at kigge på både økonomi, klima og ressourceforbrug. For én ting er, at du har køer og laver mælk. Men hvad med dyrkningen af foderet på marken – er den effektiv nok, eller kan du mindske spildet fra mark, til det ender på foderbordet? Er foder-effektiviteten i top, eller er der potentiale for forbedring her? Og hvad med din husdyrgødning – udnytter du den optimalt?

Måske kan vi hjælpe hinanden til nye løsninger ved at stille spørgsmål til nogle af de indgroede sandheder. Definitionen på mælkeproduktion er typisk, at vi skal have mest muligt ud af køerne. Men effektivisering er meget mere end flere kg mælk. Det handler eksempelvis også om at se på mængden af opdræt, og hvor mange kvier og kalve vi har. Og om at gøre op med forudsætningerne for, hvordan produktionen er skruet sammen.

Har du en idé til, hvordan vi tager et skridt mere i den klimavenlige retning, hører jeg meget gerne fra dig.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.