Fem grunde til at tjekke knive i mikservognen
Regelmæssige tjek af knivene på sneglene sikrer dig mod stigende blandeudgifter, ujævn foderkvalitet, knivstumper i foderet og andre trælse overraskelser.

Lidt afhængig af besætningsstørrelse og det faktiske timetal på mikservognen anbefaler hollandske Trioliet et grundigt tjek af knivene på mikservognen mindst en gang om måneden. Afhængigt af, hvordan knivene slides, og hvordan blandetid og foderkvalitet ændrer sig, bør knivene skiftes hvert eller hvert andet år, lyder næste anbefaling fra verdens største producent af fuldfoderløsninger til kvægbruget.

Desuden er det også vigtigt at sikre sig, at det er de korrekte knive i forhold til det foder, der skal blandes, som er monteret på sneglene - og vel at mærke er monteret på korrekt vis.

Her er fem mere detaljerede grunde til at tjekke sin mikservogns knive og i det hele taget holde øje med andre tegn på, at knivene kan være slidt eller skadede. De gode råd gælder langtfra kun for Trioliet-mikservogne, men for alle mikservognes knive.

1. Ensartet foder

Første begrundelse er, at hvis knivene ikke arbejder, som de skal, er det sværere at lave et ensartet og homogent foder.

Dermed er det også meget lettere for køerne at sortere i foderet. Dermed æder køerne ikke den ønskede og planlagte ration, men ’vælger’ deres egen ration på foderbordet. Det kan have negative konsekvenser for ikke bare sundheden, men i sidste ende også mælkeydelsen.

2. Sparer brændstof

Det undrer næppe nogen, at det er sværere at skære med en sløv og slidt kniv end med en skarp kniv.

Sløve og skadede knive kræver et unødvendigt større effektforbrug for at lave det samme arbejde som en skarp og komplet kniv, og det vil ofte også kræve længere blandetid at opnå den ønskede blandekvalitet.

Det øgede brændstofforbrug er i sig selv en god grund til jævnligt at tjekke knivene.

3. Skader i kovommen

Beskadigede knive kan desvær-re skade køerne. Afbrækkede stykker af slidte knive kan ende på foderbordet og give seriøse skader på køerne.

Derfor bør knivene tjekkes mindst en gang om måneden for skader og revner. Desuden er det altid en god idé at bruge magneter i mikservognen til at fange metalstykker.

4. Længere blandetid

Sløve og skadede knive koster ikke bare øget dieselforbrug i sig selv, fordi der skal lægges flere kræfter i knivens arbejde.

Det forlænger også blandetiden markant, og stigende blandetid er en god indikator for, at nu er der behov for et tjek af knivene.

5. Bedre flow i karret

Skarpe og komplette knive sikrer en hurtig blanding af foderet til den ønskede blandingsgrad. Men effektive knive får også foderet til at flyde bedre i blandekarret.

Sløve og skadede knive giver risiko for, at foderet ’pakker’ i blanderen, og det kan øge sliddet markant på både snegle og blandekar. Desuden sikrer et minimum af blandetid på hvert læs i sig selv flere effektive blandetimer på mikservognen.

Faktaboks

Patent: Selvskærpende knive:

  • En Trioliet-specialitet er de selvskærpende Trioform-knive med en patenteret formgivning.
  • Formgivningen gør, at foderets passage på undersiden af den vandretmonterede kniv løbende skærper den under blandearbejdet.
  • Trioform-knivene fås i flere størrelser, afhængigt af valget af grovfodermidler og det blande- og skærebehov, de enkelte grovfodermidler behøver.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.