Formand: Flere øko-køer bør være røde

Lavere dødelighed hos både køer og kalve. God yversundhed og flere kg, når koen slagtes.

De røde malkekøer klarer sig særdeles godt i de økologiske besætninger. Faktisk bedre end gennemsnittet, viser opgørelserne fra RYK. Derfor er det oplagt at afsøge mulighederne for at tilbyde en decideret økologisk avlslinje inden for den røde malkekvægsrace, mener Morten Hansen, Vrå, som er formand for VikingRed komitéen.

Han peger på, at den røde races forcer inden for sundhed og høj overlevelse burde tale for en større andel røde køer i økologiske besætninger. Blandt andet fordi økologerne har højere omkostninger til dyrlæge, da de ikke selv må medicinere, når dyrene bliver syge. De skal tilkalde en dyrlæge.

Den røde races genetiske forcer indenfor sundhed og holdbarhed er allerede anerkendt ved krydsning, og aktuelt afsættes hvert andet rødt strå til krydsningsbrug.

Tjener mere

En opgørelse udarbejdet af Seges i 2018 viste, at økologiske mælke-producenter med RDM tjener 144-351 kr. mere pr. årsko end gennemsnittet af økologer.

»Og når vi nu har en masse redskaber inden for avlen og en tilstrækkelig stor population, er det bestemt interessant at se på, om vi skal lave en økologisk linje indenfor RDM«, mener Morten Hansen.

I en økologisk avlslinje kan man vælge at vægte sundheden højere og ydelse lidt lavere i forhold til racens overordnede avlsmål.

»Det kan også være andre egenskaber, som økologerne gerne vil trække frem. Måske øget grovfoderoptagelse eller klovsundhed og ben/lemmer, når køerne skal på græs. Mulighederne er mange, og jeg håber på indspil«, lyder Morten Hansens opfordring.

Sund race

Håndsrækningen mod økologerne skal også ses i den kontekst, at detailhandlen spiller en rolle i fødevareproduktionen.

»Detailhandlen kommer til at sætte større og større præg på vores måde at producere på. Måske vil de på sigt stille krav til racerne, og her kan vi ligeså godt være proaktive. Vi har en sund race, som vi kan markedsføre langt hårdere«, mener Morten Hansen.

Han slår fast, at RDM også fortsat vil være en race for konventionelle.

»Men vi har plads til at dyrke økologien som en avlsmæssig niche«, siger han.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.