Fremgang: Danske køers livsydelse stiger 1.000 kg EKM pr. ko om året
Danske køer bliver ældre og producerer mere mælk, før de udsættes. Det gavner økonomien og klimaet, og der er meget mere i vente, vurderer eksperter.

Danske køer producerer i dag markant mere mælk, før de udsættes. På fem år er køernes samlede mælkeproduktion fra første kælvning til afgang til slagteri eller destruktion steget med op til 5.000 kg EKM pr. ko.

Det viser et dataudtræk fra DMS, som Seges har foretaget for LandbrugsAvisen.

Fremgangen er stort set ens uanset race og driftsform. Flest kg livsydelse (2018-tal) opnår holsteinkøer med ca. 30.200 kg EKM, skarpt forfulgt af jersey med ca. 29.600 kg EKM, imens RDM ligger på ca. 27.000 kg EKM.

Ifølge Peter Raundal, dyrlæge og specialkonsulent hos Seges, skal de danske køers fremgang især forklares med, at der er flere ældre køer i staldene i dag end tidligere.

»De ældre køer giver mere mælk end de yngre, og derfor slår det positivt igennem på livsydelsen, når der bliver en stadig større andel ældre køer på bekostning af de yngre«, siger han.

Bedre indtjening

Skiftet mod flere ældre køer er godt for driftsøkonomien, fordi det er omkostningstungt at opdrætte en kvie. Derfor skal køerne helst holde så længe som muligt. Også klimamæssigt er udviklingen positiv, da en højere mælkeproduktion i kombination med et mindre opdræt giver en lavere klimabelastning pr. kg mælk.

Spørger man Peter Raundal, vil udviklingen mod en højere livsproduktion fortsætte, men det kræver et stort fokus på at passe på de stadig ældre køer.

Foruden opstaldning og pasning skal der også større fokus på goldkofodringen. Her noterer Niels Bastian Kristensen, chefkonsulent ved Seges, med tilfredshed, at der foregår mange projekter for at fodre goldkøer optimalt, og man afventer endnu resultaterne.

Avlen bidrager også

Avlsmæssigt er der også håndtag at dreje på. Eksempelvis vil en lav kælvningsalder og valg af tyre med højt NTM være gavnlig for livsydelse. Køernes fysiske størrelse spiller også en rolle.

»Vi har i undersøgelser registreret en ugunstig sammenhæng mellem køernes krydshøjde og deres livsproduktion. Ser man udelukkende på livsydelse, bør en holsteinko i første laktation ikke have en krydshøjde over 148 cm.«, påpeger Rasmus S. Stephansen, Seges Husdyrinnovation.

Faktaboks

Livsydelsen på fem år

  • Holstein: Konventionelle fra 26.311 kg til 30.197 kg EKM
(Økologiske holstein er gået fra 25.830 til 30.195 kg EKM)
  • RDM: Konventionelle fra 24.751 til 29.566 kg EKM
(Økologiske jersey er gået fra 24.555 til 29.596 kg EKM)
  • Jersey: Konventionelle fra 23.004 til 26.775 kg EKM
(Økologiske RDM er gået fra 22.807 til 27.226 kg EKM)

Tallene viser udviklingen fra 2014 til 2018. Data er fra DMS.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.