Frisk græs sparer foderudgifter
Ved at bytte græsensilage ud med frisk græs og tilpasse foderplanen kan foderprisen reduceres med op til 2,51 kroner pr. ko pr. dag.

Frisk græs er med 83 øre pr FEN op til 35 øre billigere end græsensilage.

Dermed kan der spares foderudgifter i størrelsesordenen 5.000 til 15.000 kroner om måneden i en gennemsnitlig besætning på 200 køer med en årsydelse på 10.000 EKM ved at skifte seks kg tørstof græsensilage ud med ca. 5,5 kg tørstof i frisk græs i foderplanen i græssæsonen.

Det viser et studie i omkostningsjagt, som tre kvægbrugskonsulenter hos Syddansk Kvæg har udført.

Ved at skifte den førnævnte mængde græsensilage ud med frisk græs på foderbordet, skrue ned for sojaskrå og op for rapskagen samt justere foderplanens energimængde med lidt ekstra korn, opnår Jane Rasmussen, Mette D. Kyrstein og Bo Kær Pedersen en besparelse på foderrationen på mellem 0,95 og 2,51 kroner pr. ko pr. dag.

Kun et slæt græs

Dermed ligger de på niveau med nye britiske studier med brugen af friskgræsfodring i relativt højtydende besætninger. Briterne har i en årrække praktiseret det såkaldte zero grazing-system og har tilmed udviklet særlige letvægtsvogne med en kombination af en skivehøster og en kædetransportør i vognens forende til at høste den daglige mængde frisk græs med.

Ifølge friske britiske tal er fodring med frisk græs konkurrencedygtige med 50 procent traditionel majsbaseret TMR og 50 procent frisk græs op til en mælkepris på godt 300 øre kiloet.

Samtidig opnås en bedre udnyttelse af såvel græs som gylle, og i praksis kan en del britiske mælkeproducenter nøjes med at bjærge første slæt græs til vinterfodringen. Her skal det dog med i beregningerne, at briternes klima generelt er mildere og græssæsonen længere end i Danmark.

Overvej det nøje

Men det er ikke et system, der passer til alle bedrifter og mælkeproducenter, gør både danske og britiske rådgivere opmærksom på.

»På papiret kan det betale sig at tænke i alternative foderemner ved en ydelse på 10.000 kg EKM. Det anbefales dog nøje at overveje, om gevinsten ved at fodre med frisk græs i stedet for græsensilage er høj nok i forhold til merarbejde, slid på maskineri og dieselforbrug samt køernes reaktion på flere foderskift hen over sommeren,« påpeger de tre konsulenter fra Syddansk Kvæg

Faktaboks

Frisk græs

  • Læs mere om briternes erfaringer med zero grazing og danske råd til at optimere foderomkostningerne til 10.000 og 12.000 kg EKM/årsko i fagmagasinet Kvæg nr. 5, der udkommer mandag 9. maj.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.