Goldkøer risikerer at sulte
Forsøg med speciel låge med vægt- belastning viste ekstra stærk æde- lyst hos goldkøer på energifattig ration.

Et energifattigt og halmrigt goldkofoder for at bremse mælkeproduktionen ned ved afgoldning kan udløse sult eller sultlignede adfærd hos goldkøerne.

Det viser forsøg, som Aarhus Universitet har udført på en ret speciel måde.

For at kvantificere køernes motivation for at æde blev der i forsøget brugt et specielt fodertrug forsynet med en ’vægtet låge’.

Lågen kunne gradvist gøres tungere ved at tilføje 10 kg lodder, så køerne måtte lægge flere og flere kræfter i for at få en belønning.

Belønningen bestod af 0,8 kg kraftfoder. Jo mere vægt, køerne var villige til at skubbe, desto større var deres motivation for at æde.

Åd meget hurtigt

I forsøget skubbede de køer, der fik det energi-reducerede foder, over fem gange mere vægt for at få en foderbelønning.

Desuden var disse køer næsten ti gange hurtigere til at æde den første belønning sammenlignet med køerne på det normale laktationsfoder.

Resultaterne viser, at køerne er sultne i forbindelse med afgoldning, hvis de fodres med et energireduceret foder på trods af ad libitum-adgang til foderet.

Dette understreger vigtigheden af fokus på mere velfærdsvenligt afgoldningsmanagement, konkluderer forskerne.

Faktaboks

Ny viden:

  • Studiet illustrerer også en metode til kvantificering af kvægs ædemotivation, som kan anvendes til at vurdere, hvordan forskellige former for fodringsmanagement påvirker dyrenes sult og dermed velfærd.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.