Hver fjerde ko har stadig syge klove

Forekomsten af Digital Dermatitis er stabil i danske malkekvægsbesætninger.

Trods massiv fokus på klovsundhed og smittebeskyttelse lever den smitsomme betændelse Digital Dermatitis stadig i bedste velgående i danske malkekvægsbesætninger.

Sådan lyder den nedslående konklusion på baggrund af en stikprøveundersøgelse, som er udført som led i et ph.d. projekt ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

24 procent af de undersøgte køer havde Digital Dermatitis, hvilket er en anelse mere end de 22 procent, som blev registreret ved lignende undersøgelser i 2002-2003 og 2007-2009. På besætningsniveau fandt man i 2002-2003 Digital Dermatitis i 85 procent af de undersøgte besætninger. I undersøgelsen i 2016 var omfanget steget til 97 procent af alle undersøgte besætninger.

Stor spredning

Heldigvis er det ikke alle besætninger, som har Digital Dermatitis, og på besætningsniveau er der også stor forskel på forekomsten. Undersøgelsen fra 2016 viser, at andelen af køer med Digital Dermatitis varierede fra 0 til 56 procent på besætningsniveau.

Undersøgelsen fandt ligeledes, at der er en sammenhæng mellem forekomsten af Digital Dermatitis og besætningens størrelse: Klovlidelsen forekommer hyppigere i store end i små besætninger. Tidligere studier har antydet, at den sammenhæng måske kan forklares ved, at besætningerne er øget ved indkøb af dyr fra flere besætninger, og netop ved indkøb af dyr er der øget risiko for at få Digital Dermatitis ind i besætningen.

Pas på besætningen

Der findes desværre ingen quick-fix til at bremse eller udrydde Digital Dermatitis. I undersøgelsen konkluderes det derfor også, at smittebeskyttelse, god hygiejne og tidlig behandling er vejen frem til at minimere forekomsten af Digital Dermatitis.

Rutinemæssige screeninger af køer for Digital Dermatitis kan medvirke til at identificere angrebne dyr på et tidligt tidspunkt i forløbet og derved muliggøre tidlig behandling. Herved kan smittepresset i besætningen mindskes.

I forhold til smittebeskyttelse handler det om at få styr på, hvem der besøger besætningen, og hvor de eventuelt sidst har været. Stil krav om, at besøgende skifter tøj og fodtøj.

Begræns eller undlad indkøb af dyr, da der kan følge sygdomme med i købet. Ikke kun klovrelaterede, men også eksempelvis salmonella eller smitsomme mastitis-typer.

Endelig anbefales det også at holde en høj hygiejne. Undgå at forurene foder med gødning og i forhold til klovbehandlinger er det vigtigt at desinficere udstyr, som har været brugt til at behandle smitsomme klovlidelser som eksempelvis Digital Dermatitis.

Faktaboks

Sådan kæmper du

  • Lav rutinemæssige screeninger for Digital Dermatitis i besætningen.
  • Behandel angrebne dyr tidligt i sygdomsforløbet.
  • Hold god hygiejne og hav fokus på smittebeskyttelse.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.