Jersey X holstein giver robuste dyr
Krydsninger havde bedre yversundhed og lavere dødelighed.

Krydsningsfrodighed medfører, at et krydsningsdyr er mere robust og har større afkastningsevne end renracede dyr. Det påpeger Morten Kargo, Seges, som har undersøgt hvordan jersey X holstein kryds-ninger klarer sig i forhold til holstein ved det samme pasningsniveau.

Sammenligningen viste, at krydsningsdyrene var 9 cm lavere end ren holstein. Til gengæld var ydelsen af fedt og protein i 1. laktation 10 kg højere. I 2. og 3. laktation dog hhv. 5 og 19 kg mindre end for ren holstein.

Krydsningerne havde også nemmere kælvninger. Hvor holstein havde 7,5 procent dødfødsler ved første kælvning, lå krydsningerne på 5,9 procent.

Frugtbarheden hos krydsningerne var også bedre, idet der gik en til to uger mindre fra kælvning til inse-minering sammenlignet med holstein.

Yversundheden var et par procent bedre hos krydsningerne, og overlevelsen til 2. og 3. kælvning var hen-holdsvis tre og fem procent højere hos krydsningerne end hos holstein.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.