Kvægbrugere står til at miste valgfrihed på gulve
En kommende miljø-bekendtgørelse kan indsnævre feltet af mulige gulvtyper i kvægstalde og give krav om forsuring.

En ny bekendtgørelse på miljøområdet kan stække friheden til at vælge gulve i kvægstald. For landmænd med byggetanker vil det ikke længere være muligt at vælge spaltegulv, med mindre der også investeres i forsuring

Sådan vurderer flere byggerådgivere konsekvensen af, at Miljøstyrelsen har fjernet spalteskraberen fra teknologilisten. Det sker, efter at målinger viser, at spalteskraberen ikke har en målbar effekt på ammoniakfordampningen.

Hos Gråkjær frygter seniorkonsulent Hanne Bang, at den nye vurdering kan fordyre kommende byggeprojekter.

»Faste, drænede gulve kan fungere godt i stalde med sand, men hvis man ikke vil have faste gulve, skal man nu vælge spaltegulv med forsuring, og alene det sidste vil udløse en ekstraregning på 0,5-1,5 mio. kr. afhængig af projektes størrelse«, påpeger Hanne Bang.

Hun tilføjer, at sand ikke fungerer godt med forsuring og rundskyl i gyllekanalerne.

»Det er virkelig problematisk, hvis spalter med linespil i kanalerne ikke længere vil være BAT, da det er et rigtig godt gulv i stalde med eller uden sand«, vurderer hun.

Frygter glatte gulve

Hos Seges, Anlæg og Miljø, peger specialkonsulent Morten Lindgaard Jensen på, at faste, drænede gulve i nogle sammenhænge har vist sig svære at håndtere i stalde, hvor der ikke anvendes sand.

»I nogle stalde bliver gulvene så glatte, at dyrevelfærden kan være svær at forsvare. Den betragtning bør tages med hos Miljøstyrelsen, hvis man vil undgå den tilstand som Troels Lund Poulsen i 2009 bad Miljøstyrelsen om at løse ved at tillade spaltegulve med kanal og linespil og udarbejdelsen af videnskataloget over kvægstaldgulve med 4 pct. ammoniakfordampning«, mener Morten Lindgaard Jensen.

Valget er væk

For økologer, som ikke må forsure gylle, og leverandører til biogasanlæg, som nægter at modtage forsuret gylle, vil der der ikke være et egentlig valg i forhold til gulvtype. De skal etablere de faste, drænede gulve, konkluderer Anja Juul Freudendal, faglig chefkonsulent hos LMO Byg.

»Denne gulvtype er lidt billigere, og flere er blevet glade for dem, men kun ved kombinationen med sand i sengebåsene. Men det er misvisende, at Miiljøstyrelsen siger, at landmændene har valgmuligheder, når valget reelt er væk«, tilføjer hun.

Anja Juhl Freudendahl frygter, at den nye bekendtgørelse også kan ramme de landmænd, som vil modernisere deres bestående anlæg eller blot skal have dem regodkendt.

»Hvis spalteskraberen ikke længere tæller som en teknologi, skal landmændene købe et forsuringsanlæg. Men det vil typisk ikke kunne fungere i stalde stalde med kanal og linespil, hvor gyllekanalerne er for små«, forklarer Anja Juul Freudendal.

Faktaboks

Sagen om gulve - kort fortalt

  • En rapport fra Aarhus Universitet viste i december 2017, at fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ikke har den ammoniakreducerende effekt, man hidtil har troet.
  • Tallene for spaltegulve viste et gennemsnitligt tab på 1,2 kg ammoniak-kvælstof årligt pr. kvadratmeter, og de tilsvarende tal for stalde med fast drænet gulv viser 1 kg.
  • Testen viste samtidig, at spalteskraberen ikke har en målbar effekt på ammoniakfordampningen.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.