Målene i femårsplanen blev nået på fire år
Mike Timmermanns klare mål for overtagelsen af en nødlidende ejendom samt faste rytmer og rutiner holder kursen mod 15.000 kg mælk pr. årsko.

En baggrund som økonomirådgiver og chefkonsulent fornægter sig ikke.

Siden Mike Timmarmenn forlod rådgivningsverdenen og sammen med sin hustru Conni overtog Fristrupminde nær Haverslev, har driften fulgt en femårsplan med nøje fastlagte mål. Det første og vigtigste mål er at tjene penge som mælkeproducent.

Besætningen er udvidet fra 180 til 255 årskøer, og ydelsen er steget noget forbi det oprindelige mål på 12.000 kg EKM/årsko til i dag 13.500. En ny, stort set selvbygget goldko-, kælve- og ungdyrsstald kan snart tages i brug med mælkeautomater til kalvene i mælkefodringsperioden og ekstra god plads på dybstrøelse og stor motionsfold til goldkøerne.

Udskiftningsprocenten er lav, 25 procent, og målet er endnu lavere: 20 procent.

»Hvis vi har køer, der ikke kan malke i mindst fire år, så må vi gøre et eller andet galt«, siger han.

Køerne på Fristrupminde opnår i gennemsnit 3,5 malkeår lige nu. En del af forklaringen er sand i sengebåsene og fast gulv, godt og ensartet fuldfoder blandet med en selvkørende Kuhn-blander, udstrakt brug af planlægning og faste rytmer og rutiner for både køer og de fire ansatte i stalden.

Nye og bedre malkerutiner

Senest er der optimeret på malkningen i forbindelse med udskiftningen af en ældre 2x10-malkestald til en ny fra DeLaval, hvilket har øget mælkeflowet og kortet ned på ventetiden for køerne, som nu malkes tre gange i døgnet.

Desuden spiller Nedap-besætningsmanagementsystemet med transpondere til at overvåge aktivitet og drøvtygning også en vis rolle.

»Det tager meget sygdom i opløbet«, vurderer Mike Timmermann.

Alle kvier løbes med kønssorteret sæd, og det samme gør førstekalvskøer med mindst 40 kg mælk om dagen 90 dage efter kælvning samt et mindre hold gode andenkalvskøer. Resten løbes med kødkvæg.

Med Fristrupminde på ret kurs afløses den første optimeringsstrategi snart af en ny.

»Nu har vi rammerne på plads og mangler et optimeringsår i forhold til femårsplanene, hvor vi fintuner det hele og sætter mål for en ny strategi. Jeg vil mene, at vi kan nå 15.000 kg mælk pr. årsko inden for to til tre år«, slutter Mike Timmermann.

Faktaboks

  • Overtaget af Conny og Mike Timmermann i 2014
  • 250 holstein-årskøer
  • Fire ansatte i stalden, en elev og en markmand
  • 248 ha (160 ejes)

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.