Mælkeerstatninger frikendes for tvivl om kvaliteten
16 prøver af 11 forskellige mælkeerstatninger viser ifølge Københavns Universitet ikke tegn på dårlig kvalitet.

Kvaliteten af de undersøgte prøver er god og helt uproblematisk.

Så klar er konklusionen fra mikrobiolog Jørgen Leisner ved Købehavns Universitet, som står bag analyserne af 11 forskellige mælkeerstatninger. Undersøgelsen er foretaget i kølvandet på den ophedede debat om kvaliteten af mælkepulver, som verserede i slutningen af 2015.

Vestjysk Landboforening, som stod bag den oprindelige undersøgelse af syv forskellige mælkeerstatninger, fandt for mange skadelige bakterier i tre ud af syv erstatninger.

Den nye undersøgelse fra Københavns Universitet er kommet frem til et andet resultat.

Skader ikke kalvene

Der blev ikke fundet spor af de sygdomsfremkaldende bakterier Listeria monocytogenes eller salmonella i nogen af de 16 prøver. Man fandt heller ikke E. coli, enterobakterier eller klostridier, når detektionsgrænsen var ti bakterier pr. gram mælkeerstatning.

I et tilfælde fandt man dog meget lave mængder, under ti bakterier pr. gram, af gram-negative bakterier. Ifølge Københavns Universitet er fundet dog ikke problematisk, da de gram-negative bakterier typisk ikke er sygdomsfremkaldende.

I en anden prøve af mælkeerstatning med et lavt totalt indhold af bakterier (ikke tilsat probiotika) på under 10.000 pr. gram havde også et estimeret lavt indhold af formodet Staph. aureus på cirka 100 pr. gram. Et resultat som bør konfirmeres, skriver Seges, Kvæg, på landbrugsinfo.dk. Skulle det i så fald vise sig at være Staph aureus, er indholdet dog så lavt, at det ikke ville kunne forårsage sygdom, pointeres det.

Uenighed om metoden

Vestjysk Landboforening har ikke kendskab til de nye resultater og kan ifølge Ida Ringgaard, Chef for Produktion ikke kommentere på dem.

»Vi trak os tidligt i forløbet på grund af uenighed om metoderne til prøveudtagning. Vi ønskede uanmeldte prøveudtagninger men kunne ikke få ønsket igennem,« siger hun.

Hos Seges, Kvæg, nedtoner chefkonsulent Mogens Vestergaard kritikken af prøveudtagningen.

»Stikprøverne er foretaget af 16 uåbnede sække af det uvildige firma, DAN EYE, på vegne af Københavns Universitet efter aftale med Seges, Kvæg, og leverandørerne af mælkeerstatninger. DAN EYE har selv valgt de specifikke sække, som prøverne er udtaget fra. Vi tilbød Vestjysk Landboforening at indlevere uåbnede sække fra de besætninger, hvor der var problemer med syge kalve. De indleverede en sæk, hvor der ikke kunne findes problemer med den mikrobiologiske kvalitet,« siger han.

Mogens Vestergaard mener, at resultaterne af den nye undersøgelse bør lægge en dæmper på debatten om kvaliteten af mælkepulver.

»Ifølge undersøgelsen er der ingen grund til at betvivle kvaliteten af de undersøgte mælkeerstatninger, hvorfor problemet med syge kalve bør findes et andet sted,« siger han.

Faktaboks

Det fandt man i den nye undersøgelse

  • I en enkelt prøve fandt man under 10 gram-negative bakterier pr. gram. Det tolkes ikke som et problem, da de typisk ikke er sygdomsfremkaldende, skriver Seges, Kvæg.
  • En enkelt prøve havde et estimeret lavt indhold af formodede Staph. Aureus - cirka 100 stk. pr. gram
  • I de øvrige 15 prøver blev det totale kim-tal fundet at være mellem 150.000 og 6.400.000 bakterier pr. gram. Det lave kimtal fandtes i en prøve uden tilsat probiotika, og det høje antal skyldtes mælkesyrebakterier (herunder entorokokker).
  • I fem prøver fandt man relativt høje antal (50.000 til 400.000 bakterier pr. gram) af formodede bacillus-arter, der ikke er mælkesyrebakterier, men som også anvendes som probiotika, og som producenterne ligeledes havde oplyst var tilsat.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.