Mindst 15 øre at hente pr. FE ved friskgræshøst
Da det gik bedst i sommeren 2018, åd første danske MaksiGrass-besætning 18 FE græs i døgnet.

En beregning, baseret på fodringen og økonomien hos den danske MaksiGrass-pioner Jørgen S. Madsen med 140 økologiske holstein-årskøer, viser, at der mindst er 15 øre netto at hente ved at supplere afgræsningen med friskhøstet græs til staldfodring i stedet at supplere med græsensilage. Tallet er inklusive betaling af friskgræs-høstvognen.

Når ordet ’mindst’ skal bruges i forbindelse med beregningen fra Seges Økologi, skyldes det, at beregningen ikke tager højde for udfodringsomkostningerne samt det forventede spild i ensilagen. Alene spildet udgør ofte netto 10 procent.

Tal fra det første hele år med MaksiGrass-konceptet hos Jørgen S. Madsen viser desuden en samlet græsoptagelse på seks måneder på 2.600 kg tørstof, fordelt på 950 kg ved afgræsning og 1.650 kg ved staldfodring om natten med friskhøstet græs.

Græsmarksudbytterne var desuden markant højere ved friskgræshøst end ved afgræsning. Afgørende for at nå det høje udbytte, højt græsoptag og maksimal mælkeproduktion er imidlertid høsttidspunktet og styringen, hvor det optimale er en græsmængde svarende til 3.500 kg tørstof pr. hektar

Især i maj og juni var det muligt at reducere forbruget af tilskudsfoder på stald op til 40 procent, og da det gik allerbedst i juni, var den samlede græsoptagelse oppe på 18 FE, fordelt på fire hentet ved afgræsning og 14 som friskhøstet græs.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.