Nye mælkedata hjælper med at nå vigtige mål

Ureatal og fedtsyresammensætning giver vigtige pejlemærker for fodring, yversundhed og reproduktion

I år bliver urea- og fedtsyresammensætning en del af basispakken i ydelseskontrollen, bl.a. for at understøtte L&F Kvægs strategimål om flere værdistoffer, lavere celletal og kodødelighed.

Ureatallet på enkeltko- eller gruppeniveau er vigtigt for at fintune forsyningen af råprotein.

Tal, som RYK-formand Michael Jensen fremlagde på LMOs kvægdialogmøde, viser, at i forhold til en anbefalet norm på 16,5 procent råprotein i rationen ligger 75 procent af besætningerne over.

»Det skal vi udfordre hinanden og vores konsulenter på, for der er faktisk penge at tjene«, sagde han, nemlig op til 500 kroner pr. årsko. Desuden påvirker det også N-effektiviteten, klimaet og miljøet positivt at justere råproteintildelingen ned til normen.

Fedtsyresammensætningen og niveauet af de enkelte fedtsyrer har en klar sammenhæng med celletallet og reproduktionen og indikerer også koens overlevelsesevne.

Nye målere på veje

2019 kommer også til at byde på mere smidig dataoverførsel til DMS, og endelig arbejdes der i et bredt samarbejde med andre lande og ICAR på at finde de nuværende elektroniske måleres afløser, en opgave, som i takt med stigende vedligeholdelsesudgifter bliver stadig mere vigtig.

Michael Jensen lægger i øvrigt ikke skjul på, at hele ydelseskontrol-, teknik- og dataområdet bevæger sig stærkt i disse år, og det gør medlemmernes behov også.

Derfor har RYK i en ny fem-årig kontrakt med Eurofins ikke bundet sig til et bestemt antal prøver.

Faktaboks

Ingen rabat i år

  • For første gang i seks år kan RYK ikke give den sædvanlige rabat på tre-fire milioner kroner, idet lagerforskydninger har ’ædt’ overskuddet.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.