Nyt krav: Tag mælkeprøve før behandling af yverbetændelse

Fra 1. juni skal man tage en mælkeprøve først, hvis man vil behandle yverbetændelse med antibiotika. Reglerne skal reducere brugen af antibiotika og sikre korrekt behandling.

Fra 1. juni strammes reglerne for behandling af køer mod yverbetændelse, mens reglerne for goldkøer lempes.

Efter de nye regler skeler man til celletallet. Køer, som har haft over 200.000 i celletal på to ydelses-kontroller, må goldbehandles med antibiotika, uden at der udtages mælkeprøver. Prøverne skal være fra de seneste fire måneder. Køer, der ikke opfylder disse kriterier, kan goldes efter de nuværende regler.

Mælkeprøver

Køer med klinisk yverbetændelse, der behandles med antibiotika, skal inden behandling have udtaget en mælkeprøve, der kan vise, hvilken bakterie, der er tale om så den rigtige behandling kan sættes ind. Prøven skal afleveres til en dyrlæge, senest 7 dage efter at behandlingen er påbegyndt. Dyrlægen skal senest syv dage efter registrere analysens svar i Kvægdatabasen. De tilfælde, som man vælger at behandle med smertestillende midler, skal der ikke udtages en prøve af. Det kan dog være fagligt fornuftigt at udtage på udvalgte tilfælde.

Brug af bredspektret antibiotika i besætningen vil kræve, at der foreligger resistensundersøgelser af mælkeprøver. Det er nødvendigt, for at dyrlægen kan lave en korrekt besætningsdiagnose. Der skal foreligge mindst fem tilfælde af yverbetændelse med samme behandlingskrævende bakterie hos fem forskellige køer, som viser resistens over for simple penicilliner for at man må bruge bredspektrede. Prøverne må maks. være seks måneder gamle.

Opbakning fra erhvervet

Ændringerne høster ros fra både Landbrug & Fødevarer Kvæg og Dyrlægeforeningen.

»Hovedformålet med de ændringer er at sikre en større faglighed i dyrlægers og landmænds brug af antibiotika. Det vil bidrage til at bruge mindre, uden at det går ud over sundhed eller velfærd for køerne. Det kan vi som erhverv kun bakke op om«, lyder det fra Ida Storm, sektordirektør for kvæg.

Og Helle Slot, dyrlægeforeningen, tilføjer:

»Det er fagligt rigtigt, at vi nu får flyttet mælkeprøverne fra goldbehandlinger til behandlingskrævende yverbetændelser. Ændringen giver et løft i vores behandlinger og vil være en fordel for yversundheden«.

Faktaboks

  • Der skal tages mælkeprøver ved behandling af yverbetændelse, hvis der skal bruges antibiotika
  • Bruger man kun smertestillende, er der ikke krav om mælkeprøver
  • Bredspektret antibiotika må kun bruges, hvis der er resistens

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.