Nyt redskab klarer to opgaver i én overkørsel
Ved at placere gylle med en græsmarksbelufter giver Varde Maskinstation slætgræsset ’startshjælp’ og sikrer optimal udnyttelse af vand og næringsstoffer.

Dette forår har Varde Maskinstations Vredo haft travlt med at køre gylle ud. Hos ca. halvdelen af den sydvestjyske maskinstations kvægbrugskunder har det været med et nyt redskab monteret i den selvkørende gyllevogns lift.

I stedet for den traditionelle skiveskærsnedfælder har der siddet en 12 meter bred kombineret græsmarksnedfælder og -belufter.

Kombi-redskabet er konstrueret af Varde Maskinstation selv efter kundeønske og efter inspiration fra den danske forhandler af græsmarksbeluftere, A3N, som de snere år i samarbejde med landmænd og leverandører af bl.a. gyllefordelere har konstrueret mindre versioner af denne type kombiredskab baseret på Evers-beluftere.

Her løsnes græsmarken med kraftige knive monteret på en aksel med ca. 16 cm mellemrum. Tænderne er 18,5 cm lange og vredne, så de efterlader et hul i markens overflade. Disse huller bruges så til at placere gyllen i med udløb fra fordeleren bag hver knivrotor som på en traditionel nedfælder.

Mere ud af næring og vand

Kapaciteten er på niveau med en skiveskærsnedfælder. Dog viser Varde Maskinstations erfaringer, at fremkørselshastigheden ikke bør være over 10-11 km/t, da beluftertænderne så kan smide med jorden. Af samme grund bør den heller ikke være førstevalget i foråret på meget svage marker.

»Vores kvægbrugskunder er udfordret af økonomien og vil gerne have deres græsmarker til at holde længere og give mere i udbytte. Det mener vi, vi kan gøre ved at kombinere gylletildelingen med en beluftning af græssets rødder, som samtidig øger jordens evne til at opsamle og holde på vandet. På den måde får græsmarkerne også mere ud af næringsstofferne i gyllen,« forklarer Anker Vestergaard, kørselsleder på Varde Maskinstation.

Rent visuelt viser undersøgelser, som blandt andet Teknologisk Institut (det tidligere AgroTech) foretog forrige år i samarbejde med Varde Maskinstation, ikke ringere evne til at placere gyllen eller højere ammoniakfordampning end ved skiveskærsnedfældning. Men formelt er metoden ikke anerkendt som nedfældning men som udlægning af gylle. Til gengæld øgede beluftningen rodvolumen i de øverste ti cm af jorden, og at græsmarkernes hvidkløverandel og indhold af råprotein steg, hvor skiveskær ellers ofte hæmmer især hvidkløveren. Da forsøgene kun løb over tredje og fjerde slæt, er der grænser for, hvor præcist effekten kan angives.

5 grunde til at overveje græsbeluftning

  1. Vanding: Beluftning øger græsmarkens evne til at holde på vand i dyrkningssæsonen ved at øge græssets rodnet og selve jordvolumenet. 
  2. Protein: Enkelte forsøg tyder på øget tørstof- og proteinprocent i beluftede græsmarker.
  3. Afdræning: En sen beluftning øger markens evne til af afdræne overfladevand i vinterhalvåret.
  4. Kløver: Forsøg viser en positiv effekt på hvidkløverbestanden ved gylleplacering med belufter ift. skiveskærsnedfældning.
  5. Bonus: Får du i forvejen nedfældet gylle med skiveskær, er nedfældning med belufter en jævnbyrdig metode hvad angår kapacitet, udbytte og effekt af gyllen, men giver beluftningens øvrige effekter som en slags bonus.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.