Nyt værktøj gør fodring mere klimavenlig
Ved at simulere køers fordøjelse kan Alltech klimaoptimere foderrationen og fange spild.

I disse dage indsamles de første prøver i Danmark af Keenans fodringsrådgivere, som skal undersøges med Keenan-ejeren Alltechs nye IFM-værktøj som supplement til de klimaanalyser, Keenans kunder allerede tilbydes.

IFM står for In vitro Fermentation Model, og Alltech har netop åbnet sit første IFM-gæringslaboratorium i Europa i samarbejde med Harper Adams University i Shropshire i det centrale England.

Alltech IFM er et ernæringsværktøj, der simulerer fermenteringen i vommen og evaluerer fordøjelsen af foder inde i dyret. Foderprøver som f.eks. forskellige typer kraftfoder, frisk foder, ensilage eller TMR inkuberes ved hjælp af vomvæske i 48 timer og analyseres derefter for fedtsyrer (VFA) og mikrobiel biomasse. Alltech IFM måler gasproduktionen i hele processen, hvilket betyder, at den mængde energi, der går tabt som metan og metanudledning pr. dyr, kan beregnes.

Undgå energitab og spild

Alltech IFM er godkendt af Carbon Trust som et effektivt værktøj til at måle bedrifts- og foderspecifik metanudledning, ligesom Alltechs klimaanalyser også er det.

For landmænd og foderproducenter kan brugen af Alltech IFM finde de barrierer i rationen, der modvirker en optimal vomfunktion. Den gør det muligt at formulere rationer baseret på de næringsstoffer, der rent faktisk er tilgængelige fra dyret, hvilket hjælper med at reducere energitab og foder- spild.

Optimeret vomgæring

IFM-laboratoriet på Harper Adams University er som nævnt det første i Europa, men det syvende, som Alltech åbner på verdensplan. Placeringen hos Harper Adams er den foreløbige kulmination på et forskningssamarbejde siden 2013.

»At have et Alltech IFM laboratorium her hos Harper Adams gør det muligt for os at gennemføre mere dybdegående undersøgelser med hensyn til drøvtyggeres ernæring og metabolisme. På den måde kan vi være med til at optimere vomgæringen og dermed forbedre sundheden, ydeevnen og levetiden«, sagde professor Liam Sinclair fra universitetet i forbindelse med laboratoriets åbning.

Faktaboks

IFM: Det skal det bruges til

  • Målet for at kigge på vomgæring med Alltech IFM er at minimere foderspild, minimere gasproduktionen samt at maksimere fedtsyre (VFA) og mikrobiel biomasse, som er vigtige næringsstoffer for koen.
  • Foderprøver inkuberes ved hjælp af vomvæske i 48 timer og analyseres derefter for fedtsyrer (VFA) og mikrobiel biomasse. Alltech IFM måler gasproduktionen i hele processen og beregner derved tabet.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.