Ram præcist med ekstra kvælstof
Hold øje med majs og græs, for begge afgrøder kan få brug for ekstra gødning som følge af langsom start i et koldt og sent forår.

De 17 procent kvælstof, der er mulighed for at tildele ekstra i år, bør primært tildeles salgsafgrøder som korn.

Men følg udviklingen i slætgræs- og majsmarkerne og suppler evt. med ekstra gødning efter behov, især hvis kløverbestanden svigter. Er der omvendt over 30 procent kløver, kan gødning helt undværes til tredje slæt. Fik græsset kun handelsgødning til førte slæt, hvilket var tilfældet en del steder på grund af dårligt føre i marken, er det omvendt vigtigt også at give handelsgødning til andet slæt, da gylle vil virke for langsomt i marken.

Det var hovedbudskabet, da LMO forleden inviterede til en stor stald- og markvandring på Slejgården ved Grundvad.

Delt gødskning anbefales normalt til majs på grovsandede arealer og har en sikker effekt i nedbørsrige forår.

Men planteavlskonsulent Mette Nielsen, LMO, vurderede desuden, at også majs på de lidt bedre lokaliteter som Slejgårdens JB4 og JB5 kan få behov for 20-25 kg N ekstra, for eksempel tildelt ved en rækkerensning i juni.

»Det afhænger af nedbørsmængderne i de kommende uger, så det er langtfra sikkert, at det bliver aktuelt,« understregede konsulenten.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.