Robotter gør bedriften attraktiv

Malkerobotter gør arbejdsdagen fleksibel og gør det lettere at tiltrække arbejdskraft, vurderer Karen og Niels Bojsen Kjær.

Man kan sagtens pleje et familieliv med fire børn, være ivrige gymnaster, deltage i bestyrelsesarbejde og give medarbejderne fri om eftermiddagen, når man har malkekøer.

Det har været nogle af privilegierne for Karen og Niels Bojsen Kjær, siden de i 2003 investerede i malkerobotter.

»Robotterne giver en stor fleksibilitet for en bedrift i vores størrelse. De arbejder stort set altid og gør det muligt for os at have et familieliv og tilbyde en attraktiv arbejdsplads«, mener Karen Bojsen Kjær.

Parret var ikke i tvivl, da de som nogle af de første i Danmark investerede i automatisk malkning i 2003. Og da spørgsmålet om nye robotter kom op i slutningen af 2019, var de heller ikke i tvivl om, at de ville fortsætte med malkeformen.

Parrets ældste søn Martin har også erklæret, at robotterne bliver, hvis han overtager bedriften.

»Han vil ikke det monotone malkearbejde, og vi forstår ham jo godt«, siger parret.

Mælk pr. enhed i fokus

Køerne malkes aktuelt 2,5 gange i døgnet, og parret stræber ikke efter flere malkninger. Fokus er rettet mod mælkeleverancen pr. robot, som er staldens begrænsende faktor.

»Vi stræber efter, at der skal være et godt flow i stalden, og køerne skal helst finde hen til robotterne af sig selv. Vi henter køer to gange om dagen og vil ikke bruge tid på at gøre det oftere«, erklærer Karen Bojsen Kjær.

I stalden er der også automatisk fodring med et Mullerup hængebaneanlæg. De automatiserede løsninger betyder, at én person kan passe bedriften alene i weekender og ferier.

»Og ligesom malkerobotterne er der en fleksibilitet ved fodringsanlægget. Man kan selv bestemme, hvornår det skal fyldes med foder«, bemærker Niels Bojsen Kjær.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.