Sådan imødegår du stigende proteinpriser

Der er mindre økologisk soja på markedet, og landmænd kan forvente stigende foderpriser resten af året. Konsekvenserne kan afbødes med en fokuseret indsats i marken

Ringe høst i Kina og covid-19 presser lige nu markedet for økologisk soja og trækker råvarer som solsikke og raps med op i pris. Konsekvensen er bl.a., at markedet omtrent er støvsuget for bælgsæd. Økologisk kraftfoder er steget med 35 procent i de seneste måneder, og der er ikke umiddelbart udsigt til, at det ændrer sig på denne side af nytår.

Situationen kalder ifølge Erik Andersen, kvægchef i ØkologiRådgivning Danmark (ØRD), på ekstra god planlægning og høj kvalitet i grovfoderhøsten i år, da konsekvenserne kan afbødes med en fokuseret indsats i marken.

»Man skal ikke gå i panik. Der er tid til at tage sine forholdsregler på hjemmefronten og udnytte alle de kilder til godt og billigt protein, som bedriften selv råder over«, forklarer han.

Den oplagte kilde til mere protein er kløvergræsmarkerne, som mange steder kan give både større udbytter og bedre kvalitet med en målrettet indsats.

Det viser flere års erfaringer fra ØRDs rådgivningsforløb Eliteafgræsning og Elitegrovfoder, hvor deltagerne har oplevet ganske markante udbyttestigninger.

 

Fokus på kvalitet

»Man skal i sommer holde mere end skarpt fokus på grovfoderkvaliteten. Der er mange steder, man kan sætte ind. Et ekstra slæt græs i år, frisk græs på foderbordet i stedet for ensilage, minimalt spild i alle led og en vandingsstrategi, der tilgodeser kløveren; det er alt sammen med til at øge proteinhøsten«, forklarer Erik Andersen.

God kvalitet af grovfoderet medfører, at der skal købes mindre foder ind for at holde energiniveauet. Her er mange muligheder:

Udnyt kløvergræssets protein. Når indholdet i græsset er højt, skal det udnyttes optimalt - juster fodringen efter det.

Få maksimal mængde græs i køerne. Øg afgræsningen om muligt i mængde og kvalitet.

Frisk græs på foderbordet hver dag. Friskhøstet kløvergræs indeholder mere protein end ensilage.

Prioriter vanding til kløvergræsmarkerne, hvis det er muligt - det fremmer kløveren.

Overvej et ekstra slæt i år. Det giver lidt mere protein i ensilagen.

Indgå aftaler om køb af hestebønner/ærter/lupiner hos økologiske planteavlere i høst.

Faktaboks

Non-GM udfordres også:

  • Med Arlas beslutning om en samlet dansk overgang til non-GM-fodring ventes prispres allerede i efteråret på non-GM-protein. Derfor er det en overvejelse værd at øge fordøjeligheden i græsensilagen.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.